Ett naturligt steg in i vuxenlivet

Biskop Björn Vikstöm tror att det finns två bakomliggande orsaker till att finländska ungdomar så ivrigt konfirmerar sig: det är en rotad tradition och lägren lockar.

Tanken med skriftskolan är att konfirmanderna ska lära sig vad det betyder att vara döpt i den kristna tron.

I Finland ses konfirmationen av många även som ett steg in i vuxenlivet.

– I vårt land ses det som naturligt att man konfirmerar sig. Och då alla andra inom familjen gjort det, följer yngre strömmen, säger biskop Björn Vikström.

Många unga har också hört äldre syskon berätta om konfirmationslägren och vill sedan skapa egna minnen.

– Formen att ordna konfirmationsläger verkar fungera bra. Lägren ger så mycket mer än bara konfirmationsundervisningen, säger Vikström.

Fortsättningsvis pop

Att de flesta i Finland väljer att konfirmera sig medan knappt en tredjedel i Sverige gör det, tror Vikström har att göra med synsättet på skriftskolan. Poängen med undervisningen i båda länderna är samma.

– Siffran har varit låg i Sverige redan i 30-40 år. Skillnaden kanske är att det här är naturligt att man konfirmerar sig medan det i Sverige är ett medvetet val om man så väljer att göra det.

Vikström menar att om siffran en gång sjunker är det svårt att höja den igen.

I Finland har siffran stått hög länge och verkar bestå.

– Enbart större finska församlingar i storstaden har vissa år sett av en mindre nedgång men inget bestående.

Vikström är glad men aningen förvånad över att andelen konfirmander fortfarande är så hög.

– Det är roligt men rätt överraskande då jag märkt att det bland många ungdomar inte upplevs så coolt att vara religiös.

Mer läsning