Ett livskraftigt centrum behövs

Utveckla centrum. Guldsmed Sture Lagerroos hoppas att Hangö kan bevara sin särprägel med småskalig handel längs gågatan i centrum.Bild: Johanna Lindholm

Köpmännen på Berggatan oroar sig för att gågatan tynar bort ifall Varubodens planer på en stormarknad norr om järnvägen förverkligas. Varuboden säger att den nuvarande tomten inte tillåter utvecklingsmöjligheter.