Ett landmärke har fallit – ena kraftverkspipan är ett minne blott

Spöklikt. Den ena av piporna på Fortums gamla kraftverk i Ingå har sprängts. Den andra står ensam kvar i dimman. Bild: Mira Strandberg

I onsdags sprängde Fortum den ena av de två piporna vid Ingå kraftverk. Också det sista av de fyra pannrummen är sprängd. Projektchef Juha Tella är stolt över närmare 23 månader i följd utan en enda arbetsolycka.

– Projektet har gått bra och framför allt säkert. På 682 dagar har vi inte haft en enda arbetsolycka som lett till frånvaro från jobbet. Det är ganska tufft i rivningsbranschen, det är ändå en bransch med höga risker, säger Juha Tella som är projektchef för rivningen av det gamla kraftverket i Ingå.

Ursprungligen var det meningen att kraftverkspiporna skulle sprängas redan tidigare i höst, men en överraskande upptäckt fördröjde arbetet.

– Det visade sig att det fanns mera skadliga ämnen i konstruktionerna än våra experter räknat med, så det försinkade oss. Nu har vi tagit igen lite igen, så vi . kunde spränga den första pipan redan nu, säger Tella.

Byggdes 1974–1978

Hade fyra enheter som kunde producera 250 MW. Det gjorde kraftverket till Nordens största då det byggdes.

Våningsytan var nästan 40 000 kvadratmeter.

Som mest jobbade här 400 personer.

Beslutet att stänga kraftverket fattades 2013. Sedan februari 2014 har kraftverket inte producerat el.

2016 beslutade Fortum att kraftverket ska rivas. Rivningen inleddes 2017.

Fortum siktar på att locka till exempel en stor datacentral till platsen.

Den andra pipan får stå kvar i några månader men under vårvintern ska även den sprängas. Av säkerhetsskäl informerar Fortum inte närmare om tidtabellen för sprängningen.

– Vi har inte resurser att hantera folkmassor vid en sprängning, säger Tella.

Utöver pipan finns bara fjärde enhetens turbinsal och trapptorn kvar, liksom kraftverkets vattenhanteringsenhet och matsalen. De sista byggnaderna rivs under vintern och våren.

Det mest blev metallskrot

Fortum hade som mål att återvinna en stor del av rivningsmaterialet. En liten del av inventarierna har överförts till Fortums andra kraftverk som reservdelar eller sålts till andra aktörer. Men största delen har sålts som metallskrot.

– Enligt vår statistik har vi lyckats återvinna nästan 92 procent av allt rivningsmaterial. Främst har vi sålt det vidare som råmaterial för metallindustrin. Metallskrot är värdefullt material, säger Tella.

Då kraftverket är rivet och tomten återställd siktar Fortum på att skapa förutsättningar för ny industriell verksamhet. Enligt Fortum är Joddböle en av de bästa platserna i Europa för till exempel en stor datacentral. Området har bland annat ett starkt stamnät för elektricitet.

– Energieffektivitet och ekologiskt tänkande är viktiga faktorer då aktörer inom datacentralbranschen fattar sina beslut. I Ingå får man tillgång till koldioxidneutral elektricitet och det är också möjligt att bygga en stor park för produktion av solenergi. Vi har ännu inte fått information om några beslut om datacentraler eller solkraft, men vi litar på att det kommer att ske en övergång från kolkraftverk till ny industri i Ingå, säger utvecklingsdirektör Antti Kaikkonen vid Fortum i ett pressmeddelande.

Mer läsning