Ett forum för tätt samarbete i glesbygden

Thomas Blomqvist talade vid landsbygdsriksdagens invigning. Bild: Lina Enlund

Den fjortonde finlandssvenska landsbygdsriksdagen ordnas denna helg på Lärkkulla i Karis. Det bjuds på ett digert program kring allt från närhistoria till integration.

Det inledande framförandet hölls av riksdagsledamot Thomas Blomqvist (SFP) som också är jordbrukare i Tenala. Han tillhör med andra ord den tredjedel av befolkningen i Finland som fortfarande bor på landsbygden.

– Vad kan göras och vad kan vi göra för att landsbygden ska utvecklas och överleva? Det är allra mest beroende av oss som bor på där. Men det behövs också nätverk och kopplingar till dem som beslutar.

Även möjligheter med reform

Blomqvist befarar att den stundande landskapsreformen gör att besluten tas långt från invånarna. Men å andra sidan kommer reformen att ge kommunerna en större roll som utvecklare av näringslivet.

– Kommunerna kommer rimligtvis att kunna föra en mer aktiv näringslivspolitik som gynnar micro- och mellanstora företag. I lagstiftningen har man ofta utgått från de stora bolagens behov.

Just de små och mellanstora företagen är viktiga för landets ekonomi och det är också den typen av företag som finns på landsbygden.

– Jordbruket kommer att ha en central roll i framtiden också. Det tilltagande intresset för matens ursprung kommer att ge ett lyft åt både jordbruket och landsbygden. Men med allt färre gårdar och större odlingsareal behövs det mer än jordbrukare, säger Blomqvist.

Det behövs bland annat kommunikationsmöjligheter. Blomqvist tror att tekniken kan ge nya lösningar på landsbygden bara det finns en medvetenhet om särbehoven där.

– Marknadsmässiga lösningar går inte alltid att tillämpa.

Men det är inte bara logistiska förbindelser som behövs. Också digital uppkoppling är en förutsättning för verksamhet på landet.

I intresset för rena råvaror och i landsbygden som tillflyktsort för stadsbor finns affärsmöjligheter men också behovet av energi kan bli en viktigare inkomstkälla i periferin.

– Det har blivit tydligt att det vore bra om landets energiproduktion av säkerhetsskäl skulle decentraliseras. Både nationen om landsbygden skulle vinna på att vi tog ut mer energi ur till exempel skog, åkrar och sol, säger Blomqvist som är medlem i riksdagens försvarsutskott.

Ny era för Kungsvägen

På plats fanns också Mia Aitokari från Isnäs i Östnyland. Hon jobbar med att återuppliva Kungsvägen, Finlands äldsta officiella turismled. Eftersom Nylands förbund har avslutat sin finansiering av Kungsvägen har Aitokari av berörda Leadergrupper fått i uppgift att återuppliva samarbetet mellan aktörerna längs Kungsvägen och skapa ett ännu starkare varumärke kring den historiska leden.

– Det finns mycket intresse för projektet men arbetsfältet är jättestort. Jag hoppas jag får träffa sådana som verkar och bor längs med Kungsvägen, säger Aitokari som under helgen leder en verkstad kring temat.

Aitokari har själv varit med och ordnat en landsbygdsriksdag i Östnyland och är en återvändande deltagare.

– Jag kommer gärna. Dels är det viktigt att vi träffas. Dels är det viktigt att poängtera att landsbygden inte är enbart jordbruk. Alla urbana näringar förutom höghusbyggnation finns på landet. Landsbygden är ingenting konstigt. Vi gör samma saker som inne i stan.

Temat för årets landsbygdsriksdag är samtidigt en uppmaning: Våga sticka ut! För att tala om detta har man bjudit in olika landsbygds- och skärgårdsföretagare att berätta om sin verksamhet.

Under landsbygdsriksdagen ordnas också verkstäder i närhistoria, invandring och integration och nordisk samverkan. Ett resolutionsutskott tillsattes för att författa ett gemensamt utlåtande. Under helgen talar också den självförsörjande danska tv-bonden Frank Erichsen (Läs mer om det i tisdagens tidning!).

Landsbygdsriksdagen arrangeras vartannat år på olika orter i Svenskfinland.

Landsbygdsriksdagen är en konferens som samlar landsbygdsaktiva från hela Svenskfinland.

Evenemanget är en röst för byarna, organisationerna och människorna på landsbygden.

Källa: Landbygdsriksdagen.fi

Mer läsning