Ett brottsregister

Jag avser, i mån av möjlighet, fortsätta min brottsliga gärning i kulturens tjänst.