Ett år med corona

Bild: VN-ARKIV

Pandemin har inte bara varit något negativt. Filterpak i Hangö vågade satsa på munskydd och hade ett annorlunda år i fjol.

För ett år sedan, den 12 mars 2020, meddelade Finlands regering om de första åtgärderna för att stävja spridningen av coronaviruset. Dagen innan hade världshälsoorganisationen WHO slagit fast att coro...