Esbobor lurades när fibernät byggdes

Innan ni deltar i kostnaderna, ta reda på anslutningens totalkostnad för er del och även hur stor er månatliga kostnad blir.

En varning till alla som tänker gå med i det kommande fibernätet som Karis Telefon bygger: innan ni deltar i kostnaderna, ta reda på anslutningens totalkostnad för er del och även hur stor er månatliga kostnad blir.

Så här blev i esbobor lurade av Telia då de byggde fibernät i Dalsvik och Trastmossa, Esbo: Man hade ju trott att anslutningen blev billigare ju fler som ansluter sej, men nej, anslutningen kostade före och under byggandet samma 2 400 euro.

Innan kunderna anslöt sig pressade Telia kommande kunder att ansluta sig genom att meddela att tillräckligt många måste ansluta sig för att man skulle bygga nätet. Men man var noga med att inte berätta hur många kunder man behövde för att börja bygget.

När kabeln drogs kunde den ha dragits längs garaget och huset utan skador – men nej, man drog kabeln tvärs över vår gräsmatta. Entreprenören kom med en tio gånger för stor grävskopa och gjorde ansenliga skador på gräsmattan. Entreprenören hade ingen aning on hur reparera skadorna så jag fick fixa det själv, visserligen kompenserade Telia mina kostnader.

Före byggandet av nätet var Telia noga med att kalla nätet "öppet fibernät", det vill säga vi skulle ha rätt att välja vilken operatör vi ville. Men när anslutningen var klar och jag frågade offerter av andra operatörer var det endast Telia som erbjöd anslutning.

Och Telias pris var 36,95 euro per månad (25.5-25.9 2019)!

Nu står fiberlådan oanvänd och vi har DNA:s trådlösa 4G för endast 22,90 euro per månad. Den fungerar perfekt.

Beakta även att när 5G tas i bruk flyttar många kunder från 4G till 5G och et leder till att 4G blir en ännu snabbare och mer önskvärd anslutning.

Jan Wahlstedt, Esbo

Mer läsning