Ersättningar till familjedagvårdare justeras

Bild: Arkiv

Bildningsnämnden i Raseborg har justerat de kostnadsersättningar som betalas till familjedagvårdare.

För barn under skolåldern är ersättningen för frukost, mellanmål eller lätt kvällsmål 73 cent per måltid. För skolbarn är ersättningen 95 cent. För lunch eller middag ersätts 1,73 euro för barn under skolåldern, medan den är 2,25 för skolbarn.

För övriga kostnader ersätts 1,83 euro per dag för både barn under skolåldern och för skolbarn.

Nämnden följde Kommunförbundets rekommendationer då höjningen av ersättningarna fastställdes.

Mer läsning