Eriksson på förslag till rektor

Bild: Lina Enlund

På tisdag ska bildningsnämndens svenskspråkiga sektion i Raseborg ta ställning till vem som ska bli rektor för det gemensamma gymnasiet med verksamhet i Karis och Ekenäs