Eriksson blir rektor i Raseborgs gymnasium

Stegvis. Mikael Eriksson kom till Ekenäs gymnasium som t.f. rektor hösten 2014. Han blev ordinarie från och med hösten 2015. I höst blir han rektor för Raseborgs gymnasium.Bild: Arkiv/Lina Enlund

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion i Raseborg beslutade i tisdags att förordna rektor Mikael Eriksson till rektor i Raseborgs gymnasium från och med den 1 augusti.