Epidemiläget har försämrats igen – vaccineringarna kan dra ut på tiden

Enligt Social- och hälsovårdsministeriet gav man tidigare en alltför positiv bild av hur vaccineringarna ska framskrida i Finland. Bild: VN-arkiv

Det gäller att inte låta sig invaggas i falsk trygghet, säger myndigheterna – risken för att epidemin ska eskalera är hög i hela landet.

Epidemiläget har efter tre, fyra stabila veckor blivit sämre igen och andelen positiva coronatestresultat är hög, informerar Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd unde...