Entimmeståget och kustbanan utesluter inte varandra

Det är i Västnylands intresse att entimmeståget fås för att komplettera kustbanan som en ny tågförbindelse.

I artikeln "Entimmeståg får inte stöd av riktigt alla" (VN 29.1) förenklas saker. Entimmeståget är en av de viktigaste och mest kritiska trafikinvesteringarna för tillfället. På grund av dess betydand...