Enkät: Finländarna vill inte att kommunerna får fler uppgifter

Två av fem finländare är beredda att satsa på upprustningar av idrottsanläggningarna. Bild: VN-arkiv

Majoriteten, 59 procent, av finländarna anser att kommunerna i och med social- och hälsovårdsreformen i första hand bör effektivisera verksamheten och åtminstone inte direkt överta nya uppgifter.

Tjänstemän, företagare, pensionärer, högutbildade och personer i medelklassen anser oftare än genomsnittet att kommunerna inte bör åta sig nya uppgifter, utan att verksamheten i början bör effektivise...