Enkät: Drygt hälften uppger att de arbetar efter pensioneringen

Det inkomsttillägg lönen ger är den främsta anledningen till arbete efter pensionen, enligt pensionsförsäkringsbolaget Varmas kundenkät. Bild: Sofia Westerholm/SPT

Många pensionärer kan tänka sig att fortsätta jobba efter pensionering. De extra inkomsterna är den främsta anledningen enligt pensionsförsäkringsbolaget Varmas kundenkät.

Pensionsförsäkringsbolaget Varmas kundenkät visar att nästan hälften av pensionärerna, 47 procent, arbetar eller har arbetat även efter sin pensionering.

Enkäten besvarades av 1 122 ålderspensionstagare i åldern 63 till 70 år.

Hela 54 procent sa att de arbetar då och då eller när de känner ett behov. 42 procent uppgav att de har utfört regelbundet arbete antingen på deltid eller på heltid.

– Av svaren framgår tydligt att många pensionstagare arbetar. Det var överraskande att så många har arbetat regelbundet. Även om många anser att arbetslivet är hektiskt och brådskande, anses arbetslivet samtidigt vara mycket intressant, säger Voppe Salokari, pensionsservicedirektör, i ett pressmeddelande.

Av dem som arbetade efter sin pensionering fortsatte nästan hälften att arbeta hos sin gamla arbetsgivare med samma uppgifter som innan pensioneringen. En knapp tredjedel hade hittat arbete hos en ny arbetsgivare.

– Av de öppna svaren framgår att även om det finns motivation att arbeta efter pensionen är det inte alltid lätt för en pensionär att hitta nytt arbete, säger Salokari.