Enhetliga biljettsystem kan gynna Ingåborna

På ministeriet lovade de att se noggrannare på Ingås situation och återkomma redan inom några månader, säger Henrik Wickström. Bild:

Nya bestämmelser i lagen om transportservice kan ge Ingå, som drabbats av många bakslag inom kollektivtrafiken, nya chanser till flexibla transporter för sina invånare.

Vid årsskiftet träder nya bestämmelser om information i lagen om transportservice i kraft. Väsentlig information om transporttjänster för persontrafik ska ge information om sina rutter, tidtabeller och priser i ett öppet gränssnitt som ska göra det möjligt att samla all information om transporter i samma system.

I den andra etappen i lagen om transportservice ingår även nya bestämmelser om biljettsystem. Målet är att skapa ett enhetligt system för försäljning av biljetter så att resenärer enkelt kan köpa en biljett för hela resan, oberoende av vem som producerar tjänsten.

I förslaget till nya bestämmelser stipuleras att den som tillhandahåller persontransporter inom väg- och spårtrafik ska ge andra serviceproducenter tillträde till det gränssnitt som den använder för sitt biljett- och avgiftssystem så att det blir möjligt att den vägen köpa en resebiljett som berättigar till en enkelresa.

Den andra etappen i lagen om transporservice är under behandling i riksdagen.

Biljettsystemet kan förenklas

För Ingåbor kan det här betyda en märkbar förbättring. Kommunstyrelsens ordförande Henrik Wickström besökte kommunikationsminister Anne Berner i veckan för att föra fram de problem Ingå har haft med kollektivtrafiken.

– Jag ville föra fram hur de beslut som fattats under den pågående regeringsperioden har inverkat på Ingå. Minister Berner förde starkt fram att ändringarna i lagen om transportservice som är under arbete eventuellt kan hjälpa oss, säger Wickström.

Den största nyttan skulle Ingåborna få av ett enhetligt system för biljettförsäljning. I dagens läge måste Ingåbor som åker till Helsingfors ha två olika biljetter ifall de vill använda de matarlinjer till Kyrkslätt som startade vid årsskiftet.

– Ändringarna i lagen kan göra det möjligt att skapa ett enhetligt system för försäljning av olika bolags biljetter. På ministeriet lovade de att se noggrannare på Ingås situation och återkomma redan inom några månader.

Mer läsning