Engdahl är nog inte "totalt okänd"

Tack VN för den stora och intressanta intervjun med Satu Torstila och Bo Wessman om Emma Engdahl (VN16.4), den bortglömda operastjärnan från Ekenäs!

Om författarparet lyckas med sitt bokprojekt är det en verklig kulturgärning. I Ekenäs konsertgarantiförenings historik, utgiven 2005, skriver Wessman själv en hel sida om Emma Engdahl och menar att "hon utan tvivel är den genom alla tider hittills mest lyskraftiga sångartist som utgått från Ekenäs".

Men det är nog att ta i om man påstår att hon är totalt okänd här. Nämnda historik finns nog i hundratals hem i Västnyland. Konsertgarantiföreningen arrangerade därtill hösten 2013 en påkostad minnesföreställning om henne i Ekenäs och Kimito. Sigurd Snåresalen var fylld, och det anonyma porträtt som tidigare hängde i salens kapprum hade genom stadens kulturbyrås försorg fått en text och flyttats in i själva salen. Äntligen!

Publiken fick ett digert programblad. Primus motor för föreställningen var Ull Grönvall-Streng, som dels hade samlat in fakta och utställningsmaterial, dels gjorde en talroll om Emma Engdahls karriär. Folke Gräsbeck hade planerat musiken och var själv ackompanjatör till sopranen Hedvig Paulig. Evenemanget fick rikligt utrymme i massmedier och stöddes ekonomiskt av staden och Kimito kommun.

Föreställningen lär senare ha uppförts åtminstone i Helsingfors.

Men det har förstås runnit mycket vatten under broarna sedan dess. Jag hoppas att bokförfattarna ännu kan få med något om de äreräddningar som gjorts och står gärna till tjänst med det jag minns!

Torolf Grünn tidigare ordförande för Konsertgarantiföreningen, Ekenäs