Engagemang för Ekenäs naturum

Viljan finns. Men hittar man en lösning som kan trygga Ekenäs naturums framtid? Bild: Lina Enlund

Forststyrelsen har stora reparationsskulder och söker aktivt nya samarbetsformer. Kan Ekenäs naturum bevaras med nytt koncept?

Forststyrelsens avdelning Naturtjänster förvaltar nästan alla naturskyddsområden i vårt land men också för ett flertal historiska utflyktsmål, såsom till exempel Raseborgs slott. Även Ekenäs naturum lyder under avdelningen.

Naturtjänsternas service för rekreation ska få fler att gå på utflykt i naturen. Där har man lyckats bra, i fjol steg antalet besök i nationalparkerna med 10 procent jämfört med föregående år. På statens skyddsområden gjordes sammanlagt över 6,7 miljoner besök, vilket är 2 procent mer än i fjol. År 2017 var även ett framgångsrikt år ekonomiskt för Forststyrelsen som helhet. Forststyrelsekoncernen omsatte 328 miljoner euro och resultatet blev 105,9 miljoner euro.

Men om allt fler ska ta sig ut i naturen krävs det att infrastrukturen vid utflyktsmålen är i skick. Av Forststyrelsens årsrapport från 2017 framkommer att reparationsskulden är ett bekymmer.

En utredning visar att reparationsskulden för naturobjekten uppgår till cirka 44 miljoner euro och för de historiska objekten till över 72 miljoner euro. Forststyrelsen har fått fler objekt att sköta utan att grundfinansieringen har höjts.

För diskussioner

Det blir allt vanligare att Naturtjänsterna samarbetar med privata företag. I slutet av fjolåret hade Naturtjänsterna över 600 samarbetsavtal kring turism, vilket är 17 procent fler än ett år tidigare. Till exempel på Jussarö har man avtal med ett externt företag och där har servicen fått skarp kritik denna sommar. Därför är det lätt att höja ett varningens finger när nya modeller för Ekenäs naturum diskuteras.

Jan-Mikael Ekholm (SFP) som är ordförande i stadsutvecklingssektionen tror inte att naturum kunde drivas i privat regi.

– Jag förstår inte var man skulle hitta intäkterna. Och se bara hur det har gått på Jussarö.

Ekholm tar hotet om stängning på allvar.

– Det är nog en fråga för stadsutvecklingen och kanske stadsdirektören, säger han men lovar ta upp det i stadsstyrelsen först (möttes i går).

– Det är just sådan här service vi måste ha kvar. Om inte försvinner också annat på sikt.

Ville Vuorelma som är turistchef i Raseborg säger att man har en bra dialog med Forststyrelsen och att man kommer diskutera olika lösningar och utvecklingsförslag, också med andra samarbetsparter. Han påpekar att Forststyrelsen även har andra objekt som man satsar mycket på, till exempel Raseborgs slottsruiner och Jussarö.

– Forststyrelsen gör ett viktigt arbete.

Vuorelma säger att naturum har en viktig funktion i Ekenäs som besöksmål men i synnerhet pedagogiskt, eftersom man lär barn och unga om hållbar utveckling, om att respektera naturen och om hur man kan hålla havet rent.

– Naturum är också ett bra komplement till vår något svårtillgängliga skärgård. Det skulle vara synd om naturum försvann. Reaktionerna har visat att det är ett kärt ställe för många. Men tillsvidare är diskussionen om en stängning bara spekulationer.

En bas som behövs

På Ekenäs naturum intygar föreståndare Eva Lotta Söderlund att ställets öde verkar engagera allmänheten.

– Människor har tittat in och stannat mig på stan. De är uppriktigt oroliga. Det är rörande att det finns ett så stort stöd för oss.

Därför hoppas hon att naturums verksamhet kunde fortsätta i någon ny form.

– Om det är lönerna som är så dyra så behövs det kanske att någon ny aktör kommer med. Och faktum är att jag inte räcker till ensam.

Statistiken visar att naturums besökarsiffror ser ungefär likadana ut som i fjol. Naturum har flera gruppbokningar för de stundande höstmånaderna.

– Det är dagisbarn, skolgrupper och pensionärssällskap som bekantar sig med skärgården hos oss.

Här kommer även den språkliga aspekten in i bilden.

– Om vi försvinner så finns bara Haltia naturum kvar i Södra Finland. Vi har kunnat sköta det svenska som ganska lätt faller i glömska annars.

Ekenäs naturums basutställning är från 2012 men Söderlund är övertygad om att konceptet behövs, även om en motsvarande upplevelse kunde göras virtuellt.

– Barn har ganska mycket skärmtid ändå. Hos oss får man röra vid allt. Det man gör med kroppen fastnar i knoppen.

Hangö: Uddskatans naturskyddsområde (32 hektar mark, 153 hektar vatten), Gustavsvärn

Gäddtarmens hällristningar, Täktoms havsvikar (150 hektar)

Ekenäs: Rödjans fiskehemman och naturstuga (Ekenäs nationalpark), Ekenäs skärgårds nationalpark (52 kvadratkilometer), Dagmarsparken, Ekenäs naturum, Raseborgs slottsruin

Kyrkslätt: Saltfjärdens naturskyddsområde (140 hektar), Medvastö-Stormossen naturskyddsområden

Mer läsning