Enbart brister i Raseborgs upphandlingsavtal

Staden har med flera andra kommuner gjort förmedlingsavtal med Lähitaksi, men utan att bolaget har någon förpliktelse att garantera tillgång till taxi.

Riksdagsledamot Thomas Blomqvist (VN 23.11) och publicisten Ralf Friberg (VN 27.11) har gett sin syn på taxiproblemen och funnit orsak till kritik. Friberg beskriver sina egna erfarenheter av Lähitaksi som inte förmår hantera situationen i Västnyland. Lähitaksi har gjort helt bort sig och klarar inte av att hantera situationen och låter bli att svara på kundernas frågor till bolaget hur bristerna är så omfattande.

Riksdagen gjorde helt bort sig med den nya taxilagen, som dock var nödvändig på grund av EU-krav. Det gäller inte bara att skylla på regeringen för ett dåligt jobb utan alla lagförslag behandlas i behöriga riksdagsutskott och flera hörda sakkunniga varnade för negativa följder. Lagen borde ha korrigerats till flera delar. Det att den tidigare hårda regleringen måste luckras upp var självklart. Det betyder inte att riksdagen som nu skedde behöver torpedera en nödvändig samhällsplikt för en viktig grundservice för medborgarna.

Ingenting hade hindrat att införa ett pristak för taxiresorna. Vi har bland annat läst exemplet om en taxiresa på drygt tre kilometer från Drumsö som kunden måste betala 100 euro för. Självfallet kan lagar som tillåter sådant inte accepteras. Lika litet kan det accepteras att lagen inte kräver någon form av jourplikt så att taxi finns tillgängliga för att samhället ska kunna fungera och se till att medborgarna kommer till tåg, fartyg, flyg och till nödvändig jourvård dygnet runt. Taxitrafik kräver tillstånd och då kan även vissa grundkrav ställas på att få tillstånd.

Blomqvist har för sin del sin slev i den gryta som han kritiserar. Han är enligt protokollet den högsta ansvariga beslutsfattaren i Raseborgs stad och har försummat hur katastrofalt staden skött sin upphandling av färdtjänsten för svårt sjuka och funktionsbegränsade. Om han vill tänka på kommuninvånarnas bästa, vilket vore både önskvärt och förpliktande, skulle han för länge sedan ha insett att stadens social- och hälsovårdsnämnd saknar förmåga att klara sitt jobb. Då det gäller upphandlingen av färdtjänst borde den ha sett till att det blir ett avtal som fyller förpliktelserna för dess kundkrets som nu i märkbar utsträckning lämnats hjälplösa.

Den nya taxilagen är inte orsaken till att färdtjänsten inte fungerar i Raseborg utöver dagstid. På kvällar och veckoslut kan dess kunder inte riskera att använda den för de kan bli utan bil redan vid starten och ännu mindre kan de veta om de kan komma hem. De måste då förlita sig till anhöriga som kan köra hem dem.

Jag talade med ministeriets sakkunniga jurist Kirsi-Marja Malmlund som sa att ingen kommun får vare sig försvåra eller förhindra färdtjänstkunderna att ges behövlig service som de har rätt till.

Jag har läst det upphandlingsavtal som Raseborg gjort och det är enbart brister i det. Där krävs ingen fungerande tillgänglighet till taxi då ingen jourplikt krävs. Staden har med flera andra kommuner gjort förmedlingsavtal med Lähitaksi, men utan att bolaget har någon förpliktelse att garantera tillgång till taxi. Sedan har kommunerna slutit separata avtal med taxitrafikanter, avtalen är löst formulerade och förpliktelserna lyser med sin frånvaro.

En del av samarbetskommunerna har skött saken mycket bättre medan Raseborg gjort bort sig på alla punkter. Samtal till endast ett beställningsnummer tillåts, men om ingen taxi finns får kunderna ingen taxi. Raseborg har krävt så hårda besparingar att staden dels kräver nedsatta normpris, dels att mätaren får sättas på först då kunden sätter sig i bilen.

Som det framgick i ett reportage på Svenska.yle.fi då en taxitrafikant berättade att man inte gärna kör från Ekenäs till Tenala för att köra en kort resa där och sedan köra tillbaka utan kund. Staden har även förbjudit färdtjänstkunderna att ringa till Lähitaksis nummer som går direkt till närmaste lediga bil och kunna tala direkt med föraren och få veta om kunden kan få en bil eller inte.

Därtill har staden med ett nytt dekret förbjudit att kunden under färden får besöka apotek eller butik utan ska då utöver självrisken betala för väntetiden.

På behörig myndighet kände man inte till någon annan av landets 311 kommuner som infört ett sådant dekret mot färdtjänstkunderna och visste inte på vilken lag en kommun grundar ett sådant beslut.

Blomqvist vill att färdtjänsten ska fungera och då gäller det för honom att se till att Raseborg slutar med den hjärtlösa trakasseringen av svårt sjuka och funktionshindrade i den stad han är högsta beslutsfattare för.

Bo Holmberg Karis