En viktig liten bok i flyktingdebatten

Livslång vänskap. Jin Tao lärde tidigt känna Öbybon Anna Lena Bengelsdorff. Här är Jin Tao med sina två döttrar Lily och Mary. Bild:

En ny fackbok handlar om flickan Jin Tao som kom till Finland från Kina som välfärdsflykting i början av 1990-talet. Det är en viktig och tankeväckande bok i den pågående flyktingdebatten.

Bara i mörkret är alla katter grå.

Författare: Anna Lena Bengelsdorff. Förlag: Eget förlag, 2016, 88 sidor.

Trots ett litet format och få sidor rymmer Anna Lena Bengelsdorffs bok mycket av vikt. Dels skildras ett intressant människoöde som kunde ha sett mycket annorlunda ut om omständigheterna varit andra, dels skildras hur myndigheter och byråkrati kan sätta käppar i hjulet. Det utan att man som utlänning fått visa vad man går för och oberoende av hur mycket driftighet, energi och förmåga man är villig att satsa på sitt nya hemland.

En ny vänskap

Boken berättas ur författarens perspektiv, men också ur Jin Taos eget. Bengelsdorff berättar inledningsvis hur hon lärde känna Jin då hon undervisade i lantbrukslära i Norsen och Jin, tonåring och nyanländ till Finland, fick följa med en av hennes högstadieklasser på lägerskola till Korsholm.

Trots språkbarriären – Jins kunskaper i engelska var vid den tidpunkten ännu mycket begränsade – blev detta början på en vänskap som fortfarande består, nästan 30 år senare.

Från Kina till Finland

Då Jin själv får ordet – författaren har översatt hennes text från engelska till svenska – växer ett mycket intressant personporträtt fram. Jin beskriver sin barndom i Kina under 1970- och 1980-talen under fattiga förhållanden i kulturrevolutionens efterdyningar och hur hennes föräldrar hade svårt att få jobb trots att de båda var högutbildade läkare.

Hennes mamma flyttade småningom till Finland för att jobba, med målet att få med sig resten av familjen, och efter en lång och mödosam tågresa från Kina genom Sovjetunionen når Jin slutligen sitt nya hemland.

Förlorade förmågor

Då Bengelsdorff åter tar vid lyser frustrationen tydligt igenom. Hon insåg snabbt Jins potential att bli vad som helst om hon bara fått lite hjälp på traven, och irritationen växte då myndigheter och byråkrati gång på gång gjorde livet svårt för den unga kinesiskan och visade henne och hennes förmågor föga intresse.

Författaren frågar sig hur mycket kapacitet och kunnande som går förlorade genom ett dylikt pappersvälde och oförmågan att se enskilda, unika individer som besitter en mängd potential. Och visst är det relevanta frågor att ställa. För Jins del blev det andra sidan Atlanten och nya jaktmarker, där hon småningom grundade framstående affärsverksamheter. Frågan är vem som förlorade på vad.

Boken är tankeväckande, underhållande och lättläst. Visserligen hade boken mått bra av lite extra korrekturläsning, men språket känns ändå som en bisak i sammanhanget. Det är viktiga frågor Bengelsdorff lyfter fram, och hennes bok förtjänar all uppmärksamhet den kan få.

Rebecca Finnberg