En viadukt till behövs i Hangö

"Jag föreslår att den tilltänkta viadukten skulle byggas i anslutning till Notholmsvägen där det nu redan finns industritomter".

Har den 7 september lämnat in ett förslag till stadsstyrelsen i Hangö angående en viadukt över järnvägen. I dagens läge godkänner VR inte längre plankorsningar och förutom den viadukt som inom några veckor står klar för att invigas har det redan presenterats nya förslag på en annan viadukt vid den så kallade tredje järnvägsövergången.

Den viadukten skulle enligt planerna som presenterats verkligen förfula platsen intill stadens tekniska verk och dessutom skulle den nagga en del av parkområdet på andra sidan järnvägen.

Jag föreslår att den tilltänkta viadukten skulle byggas i anslutning till Notholmsvägen där det nu redan finns industritomter. Notholmsvägen har en direkt kontakt med hamnens lagerområde, och från den viadukten kunde all tung trafik ledas vidare till Esplanaden där redan nu den tunga trafiken från Frihamnen kör fram.

Mitt inlämnade förslag har ännu inte behandlats på stadens fullmäktigemöte.

Vivi-Ann Winqvist ped.mag