En vargkull rör sig vid gränsen mellan Raseborg och Salo

En vargkull har fötts på gränsområdet mellan Salo och Raseborg. Bild: Mostphotos

Det har fötts en vargkull denna vår i vargreviret som finns mellan gränsen av Raseborg och Salo. Det har gjorts flera observationer av kullen.

Enligt observationerna finns det en kull och några äldre vargar i reviret. Framåt hösten vidgas typiskt området där vargen rör sig. I reviret fanns en kull även förra året. Det har denna vår och sommar gjorts fler observationer av varg som har rört sig ensamma eller två individer tillsammans i västra Nyland, även utanför det uppskattade reviret med kull. Observationer av varg och övriga stora rovdjur kan anmälas till jaktvårdsföreningens rovdjurskontaktperson.

"Varggrupp" tillsatt

Det har grundats en tiopersoners samarbetsgrupp för reviret i Raseborg och Salo. Till gruppen har man försökt få personer från vargrevirets område med olika intressen. Till gruppen hör Kim Grusander, Seppo Lehto, Fredrik von Limburg Stirum, Kjell Lindholm, Anna-Maria Lamminen, Jarmo Markkanen, Leena Monthén, Thomas Stenström, Sami Vasenius och Tomi Veräjänkorva.

Man planerar att hålla ett öppet informationsmöte om vargen för lokalbefolkningen under hösten.

Samarbetsgruppens uppgift är att bedöma det lokala vargläget och begrunda förebyggande åtgärder samt frågor som hänför sig till stamförvaltningsrelaterad jakt. Ytterligare förbättras samexistensen genom att ingripa mot individer som orsakar oreda eller skada.