En varghane fälld vid gränsen mellan Raseborg och Salo

En av vargarna i flocken som lever på gränsen mellan Salo och Raseborg har nu fällts. Bild: Mostphotos

I tisdags fälldes en varghane på Pojo jaktvårdsförenings område.

I december beviljades en dispens i stamvårdande syfte för vargflocken som lever på gränsen mellan Raseborg och Salo. Med den dispensen fälldes i går ett handjur inom Pojo jaktvårdsförenings område.

Djuret ska skickas till Naturresursinstitutet för undersökning. Naturresursinstitutet tar DNA-prov och utreder vargdjurets ålder och kondition. Med hjälp av DNA-provet kan man jämföra med tidigare insamlade DNA-prov från vargarnas revir på området.

33 vargar av 46 har fällts

Fram tills i dag onsdag har det bekräftats att 33 vargar fällts med stöd av dispens i stamvårdande syfte. Uppgifter om bytesplats, -tidpunkt och kön av de individer som har fällts hittas på Finlands viltcentrals hemsida. Vargbytesuppgifterna kan följas via Finlands viltcentrals hemsida riista.fi/sv

När Naturresursinstitutets undersökning är klar kompletteras individernas uppgifter med djurets ålder och fortplantningsstatus.

Jord- och skogsbruksministeriet tillåter att det fälls 46 vargar i stamvårdande syfte i vinter. Det finns cirka 34–38 flockar i Finland.

Besvär mot tillståndet

Raseborgs Natur och Miljö och miljöföreningen i Salo, Salon seudun luonnonsuojeluyhdistys lämnade tillsammans in besvär till Helsingfors förvaltningsdomstol mot tillståndet att fälla en varg. Också naturförbundet Luonto-Liitto i Nyland överklagade tillståndet.