En varg får fällas i Raseborgsflocken

Allmännare. Det har blivit vanligare med varg i närheten av bebyggelse. Bild: Colourbox

Finlands viltcentral har beviljat dispens för jakt på en varg inom det vargrevir som finns i Raseborgs och Salos kommuner.

En ansökan om dispens för att fälla två vargar hade lämnats in men viltcentralen beviljade nu bara en dispens. Den beviljades på grund av jaktlagens paragraf nummer 31, alltså på grund av tvingande skäl med hänsyn till folkhälsan, den allmänna säkerheten eller något annat mycket viktigt allmänt intresse.

En annan ansökan om att få fälla två vargar i södra delarna av Raseborg och västra Ingå är fortfarande under behandling. Behandlingstiden uppfylls denna vecka.

Tre veckor tid för jakt

Vargarna har vistats på gårdsplaner mer än tidigare och förorsakar betydande olägenheter för hållning av produktionsdjur och hundar. Största delen av revirsamarbetsgruppens medlemmar anser att jakten behövs, även om gruppen inte är enig i saken.

Tiden för dispensen börjar den 30 januari och lovet är i kraft till den 19 februari. Jakten ska riktas mot en individ som har rört sig på gårdsplan, vid hundgård eller på en plats var man har produktionsdjur. Det rekommenderas att man undviker att döda en identifierbar alfaindivid och att jakten inriktas på en ung individ som orsakar olägenheter. Jakten är ledd, och högst 50 jägare får delta samtidigt.

Vargstammen växer

Naturresursinstitutet (Luke) uppskattade att det fanns 32–38 vargflockar i Finland i december. I mars 2016 efter jakt i stamvårdande syfte uppskattade Luke att det fanns 37–39 flockar och antalsuppskattningen var 200–235 vargar. I januari 2015 var uppskattningen 35 flockar och antalsuppskattningen 220–245 vargar.