En välkommen förbättring

Bild: Lina Enlund

Lobbandet för trafiken på kustbanan har burit frukt. Men det behövs mer för pendlarna i Västnyland.

Från och med december stannar fyra IC-tåg, i stället för dagens två, i Kyrkslätt. Det här är glädjande besked för tågresenärerna i Västnyland.

De dåliga nyheterna om tågtrafiken till och från Västnyland har varit dominerande. I våras slutade Y-tåget gå och samtidigt körde alla IC-tåg förbi Kyrkslätt utom ett i vardera riktningen mellan Helsingfors och Åbo.

De som ville åka västerut från Kyrkslätt var först tvungna att åka med lokaltåg till Alberga för att där stiga på tåget mot Åbo med förlängd restid som följd.

Det är ett idogt samvästnyländskt arbete med politiker, kommunala tjänstemän och enskilda medborgare som har fått VR att göra ändringar i tidtabellen. Det här ska ses som en signal att det går att få till stånd förändringar som baseras på fakta och har en stark förankring.

VR hade i fredags sammankallat till presskonferens kring utökade tågturer men den ställdes in. Då sade riksdagsledamoten Peter Östman (KD), som har suttit i VR:s förvaltningsråd, att en möjlighet kan vara att Y-tågen kommer igen. Enligt vad vi erfar är det inte aktuellt att återinföra Y-tågen utan att nyheten för kustbanans del var IC-stoppen i Kyrkslätt.

Högt på västnylänningarnas önskelista finns också en senare tågtur från Helsingfors än den som går strax efter halv nio på kvällen. En möjlig lösning kunde vara att ett lokaltåg som nu stannar i Kyrkslätt fortsätter ända till Karis om VR inte är villigt att låta ett sent IC-tåg åka ända till Åbo.

Att få två IC-stopp till i Kyrkslätt är en bra början för bättre kommunikationer i Västnyland. Arbetet för att förbättra kollektivtrafiken kommer att fortsätta på bred front. Och det behövs för att Västnyland ska kunna vara en livskraftig region där människor vill och kan bo.

Marina Holmberg Chefredaktör Västra Nyland

Mer läsning