En tur genom Västnyland

Då och nu. De lokala museicheferna vill få Västnylänningarna att upptäcka regionens pärlor. Fr v. Tiina Kiiskinen, Vichtis, Dan Lindholm, Raseborg, Tommi Kuutsa, Högfors, Eero Ahtela, Lojo, Laura Lotta Andersson, Hangö och Emi Ingo, Fiskars. Bild: Johanna Lindholm

Finlands 100-årsjubileum till ära, presenterar sex museer i Västnyland sin region ur ett historiskt perspektiv. Projektet "Möt din historia" bjuder på ett mångsidigt program.

Resan går från Hangö i nordöstlig riktning genom Ekenäs, Fiskars, Lojo och Vichtis och slutar i Högfors. Varje orts museum har lyft fram ett tema som de vill presentera närmare för den breda publiken. I Hangö tar man avstamp i den mångsidiga industri som funnits på udden genom tider av krig och fred. I Ekenäs är det garnisonen i Dragsvik som presenteras, och i Fiskars kvarnen, i egenskap av brukets knutpunkt.

- Den gemensamma nämnaren för det här projektet är ändå att vi gör det tillsammans, säger Dan Lindholm, museichef för Ekenäs museicentrum Ekta.

Hangö som industristad

I samband med lanseringen av boken "Möt din historia", redigerad av Karin Lindroos, ger man en förhandsglimt av utställningen "Det industrialiserade Hangö" (10.12.2016-30.4.2017). Att man lyft fram just industrin i Hangö beror på att den varit avgörande för ortens historia. Hangö har haft en mycket bred produktion av olika sorters varor, allt från kläder, konserver och kemisk industri sedan sent 1800-tal. På 1960-talet ledde inflyttningen till språkstridigheter mellan finska och svenska grupper, men befolkningsökningen ledde också till ett aktivt utbud av fritidsaktiviteter, inte sällan i anknytning till arbetsgivaren. För att möta kravet på bostäders byggdes höghus som kom att påverka stadsbilden.

Lokala krafter

En produkt som spelar en central roll i projektet "Stop. Möt din historia" är Jopo-cykeln, som fortfarande tillverkas av familjeföretaget Helkama. Från början av 1900-talet har industrin lockat nya invånare till staden. Ett annat lokalt familjeföretag som nämns i boken är Mannerin Konepaja Oy. Företaget började som plåtslageri och tillverkar i dag transporthjul. Vd Tapio Manner, tycker att det är fint att industrin lyfts fram.

– Hangös industri har genomgått många faser och följt med sin tid. Det som varit bra med den är att den sysselsatt folk året om och gett kontinuitet.

Turist i egen trakt

En av idéerna med att ge cykeln en framträdande roll, är att arrangörerna vill uppmana folk att bekanta sig med närregionens historia och kulturarv. Helkama har också donerat sex nya Jopo-cyklar för ändamålet.

Den egna omgivningen kan vara lika spännande som en resa utomlands, dessutom kan ett besök i grannkommunen låta sig göras miljövänligt genom att åka kommunalt – eller cykla.

Boken är en fin guide till utställningarna, som alla hänger ihop med artiklarna. Men projektet har tagit ett steg vidare, och visar att det här med museer inte behöver vara så musealt. Kiti Karvonen, som för tillfället är assistent vid Fiskars museum, har utvecklat en mobil guide för utställningarna.

– Det är inte en app, så den behöver inte laddas ned, men den ger möjlighet att få guidning även om museet inte skulle råka ha personal på plats, förklarar hon.

Projektet inleddes 2013, och Hangös museichef Laura Lotta Andersson är glad över att Hangö får stor synlighet via sin medverkan.

– Det känns fint, och vi har tidigare inte lyft fram industrialiseringen, så nu är ett bra tillfälle.

FAKTA

Möt din historia. En guide till då och nu i västra Nyland.

Museiverkets och Finlands museiförbund uppmanar till samarbete landskapsmuseerna emellan.

Projektet beskrivs som en roadtrip från Hangö till Högfors.

Digital guidning på www.tarinasoitin.fi/stop