En tredjedel av utsläppen i Västnyland kommer från vägtrafik – steg när tågutbudet blev sämre

Trafiken är den största klimatboven i nästan alla finländska kommuner. Bild: KSF Media-arkiv

Vägtrafik och lantbruk. De två sektorer som stått i fokus i regeringens budgetförhandlingar står för nästan fyrtio procent av utsläppen i de västnyländska kommunerna. Innovativa lösningar som att utvinna biogas ur gödsel kunde gynna båda sektorerna.

– Vägtrafiken är den största eller näst största utsläppskällan i alla kommuner. Här borde kommunerna klara av att göra stora minskningar i utsläppen, säger specialforskare Santtu Karhinen vid Finlands...