En trafiksäkrare järnvägskorsning behövs i Hangö

Jukka Takala tycker det är positivt att Trafikledsverket nu vill satsa på att höja säkerheten vid tågövergången i Hangö norra. Bild: Mia Berg-Lundqvist

Övergången i Hangö norra, som är både tungt trafikerad och inom stadsområde, är en högriskkorsning. Trafikledsverket vill nu skjuta till pengar för en säkrare lösning.

En konsult från planeringsbyrån Ramboll Finland kommer inom kort att presentera olika lösningar för hur man kunde göra järnvägsövergången i Hangö norra trafiksäkrare. – Det här är första fasen av plan...