En seger för naturen

Ekenäs naturum får en fortsättning i det forna saltmagasinet i Stallörsparken i Ekenäs.

Det är föreningen Natur och miljös naturskola Uttern som förlägger en del av sin verksamhet till Ekenäs. Det är möjligt tack vara finansiering med Leaderpengar.Det är en positiv nyhet att det idoga ar...