En rättighet i alla situationer

Bild:

Coronakrisen har visat att det inte finns en beredskap att omedelbart ge information på svenska och finska.

I Finland fastställs rätten till eget språk och egen kultur genom grundlagen. Språklagen, som reglerar förhållandet mellan nationalspråken finska och svenska, och den samiska språklagen stipulerar ind...