En orolig dag bland andra

Paradsidan. Den 6 december 1917 berättade VN om den självständighetsdeklaration som lantdagen klubbade igenom samma dag.Bild: VN-arkiv

Självständighetsförklaringen den 6 december 1917 ledde inte till stora känsloyttringar. Oroligheterna i samhället lade sordin på stämningarna.