En nykomling på andra sidan hamnstaketet

Nya dörrar öppnas. Tomas Sjödahl säger att Victor Ek står för ett nytt koncept inom varuflöde i Hangö. Bild: Johanna Lindholm

Nästa vecka invigs bolaget Victor Eks nya terminal utanför Västra hamnen i Hangö. Med det inleds ett nytt koncept som innebär en lokal vitamininjektion för logistikverksamheten.

– I och med att Victor Ek inte är ett stuveribolag, utan ett speditionsbolag, kan vi inte verka inne på hamnområdet. Men det finns vissa fördelar med att verka på andra sidan staketet, säger Tomas Sjödahl, vd för Victor Ek.

– Liknande koncept finns på andra håll i Finland, till exempel i Raumo och Helsingfors. Och det finns orsaker till att det finns och har blivit framgångsrikt, säger projektchef Juha Karjalainen.

Eget logistikkoncept

Victor Ek har byggt upp ett eget logistikkoncept som nu körs i gång i den splitternya 2 000 kvadratmeter stora hallen invid Västra hamnen.

Konceptet bygger på ett flödessystem av varor som gör Victor Ek till ett snabbt och flexibelt alternativ för hantering av gods. Den nya hallen är uppdelad i en kall och en varm avdelning, vilket betyder att en helt ny typ av varor, till exempel vissa livsmedel, kan hanteras i Hangö. Det här betyder att man i praktiken inte behöver hantera godset utomhus, även om möjligheten finns. Tanken är att det ska vara enkelt och smidigt att skicka varorna vidare. Företaget har även beredskap att ta emot bulkvaror och packa om dem i mindre enheter.

– Även om det är en ny nisch för oss är det inga krångliga saker, säger Sjödahl.

Företaget har redan anställt en förman till terminalen, och när man kommer upp i två skiften räknar man med att sysselsätta ytterligare fyra personer.

Samarbetar med hamnen

Trots att Victor Ek har sin egen nisch samarbetar bolaget med Hangö hamn och de aktörer som finns där.

Hallen ligger i nära anslutning till hamnens djupkaj. En del av det gods som man kommer att hantera anländer med styckegodsfartyg. Då lastas varorna med kran direkt på mafivagnar eller såkallade kasetter som körs direkt in i hallen, där de lossas med truck.

– På det viset frigör vi utrymme inne i hallen, säger Sjödahl.

För tillfället byggs en port, genom vilken man kan ta in varor från hamnorådet till terminalen. Läget är bra på alla sätt. Hangö erbjuder i dagens läge snabba transportsträckor både vad beträffar import och export.

Stor last på kommande

Redan nu finns det gods i hallen som väntar på att åka vidare. Nästa vecka väntas terminalen ta emot sin första stora last på 2 200 ton. På årsnivå räknar man med att hantera mellan 50 000 och 100 000 ton.

– Nog blir det utmaning att få allt att rulla, men vi tror stenhårt på att vi kommer att lyckas. Det är ändå en jättestor satsning för bolaget, säger Sjödahl, som bedömer att slutnotan för investeringen landar kring 800 000 euro.

Karjalainen, som anställts för att sälja konceptet och värva kunder, har en lång erfarenhet inom branschen. Enligt honom har Hangö ett bra läge, och att det går bra för hamnen visar också att man satsat i rätt ögonblick.

– Trots att Hangö har ett gott rykte som hamnstad så finns det fortfarande de som inte känner till alla möjligheter här. Men vi har också fått mycket respons att det är fint att vi vågar göra en så här stor satsning, säger han.

Bra för hamnen som helhet

Anders Ahlvik, vd för Hangö hamn, säger att man från hamnens sida är mycket tacksam över att få en granne i nära anslutning som sysslar med kompletterande verksamhet.

– Det nya är att kunderna får tillgång till varma utrymmen utanför hamnområdet. Det här gör att man i Hangö kan ta emot en ny typ av kunder.

Enligt Ahlvik kommer Victor Eks satsning också att medföra fördelar för Hangö hamn och dess operatörer. Några problem att hantera en eventuell tillväxt som ett resultat av den nya verksamheten finns inte:

– Vår nuvarande kapacitet räcker till, säger Ahlvik.

Den här verksamheten finns på andra håll i Finland, varför inleds den i Hangö just nu?

– Ägarna har väl sett att marknadsläget är det rätta nu, vilket gjort att de vågar satsa.

Han ser det inte som omöjligt att andra operatörer hakar på möjligheten till ny business.

– Men vilka satsningar man väljer att göra är ju upp till var och en.

Ahlvik ser också att verksamheten kan få positiva ringeffekter på sikt.

– All tillväxt inom och i anknytning till hamnen har betydelse för regionen.

Ägarna vässar pennan

Annika Sucksdorff är Victor Eks styrelseordförande och representerar familjeföretaget i femte generationen. I början av året delades bolaget i två delar: flyttverksamheten har fortsättningsvis sitt huvudkontor i Helsingfors, medan sjöfarten och logistiken fick en starkare ställning i Hangö. Samtidigt utsågs Tomas Sjödahl till vd, efter att tidigare ha varit platschef på Hangökontoret.

– Att det varit lite tyst om vår omorganisering beror egentligen på att vi velat behålla ett enhetligt koncept utåt inför kunderna. Internt innebär dock uppdelningen att respektive enhet sköts lite mer företagarmässigt, med mer lokalt inflytande. Man kan säga att vi vässar pennan inom organisationen.

Tror på Hangö

Sucksdorff säger att den nya terminalen är en stor satsning för ägarna, men att man inte tvekade att förverkliga planerna.

– Tack vare vår lokala närvaro har vi följt med Hangö hamns tillväxt. Vi vet att den leds bra, och att svaveldirektivet innebär fördelar med tanke på framtiden.

För styrelsen var byggandet av terminalen ett sätt att utveckla verksamheten och ta sig in på nya domäner. Bolaget var dock inte den enda aktören som fått upp ögonen för den strategiskt belägna tomten.

– Det fanns andra som var intresserade.

Sucksdorff säger att hon tror att bolagets över hundraåriga historia i Hangö kan ha varit till deras fördel. Traditionen tyder på långsiktighet, vilket inte är detsamma som att vila på lagrarna.

– Personligen tror jag på att hitta nya vägar, på att tänka utanför givna ramar.

Familjeägt speditionsföretag som verkat 130 år i Hangö.

Enheten i Hangö är specialiserad på bland annat specialfrakter, spedition och deklarering av fartyg. Erbjuder också tulltjänster och internationella speditionslösningar.

Har tio anställa i Hangö.

I styrelsen för Victor Ek sitter Annika Sucksdorff, Cami Hongell, Niclas Tallberg, Niklas Bärlund och Anton Sucksdorff.

Mer läsning