En ny Horsbäcksdag gryr – först ut är tuffa bilar

Pilotområde. Först kom skyltarna till Horsbäck, nu kommer evenemangen. För arrangemangen står bland andra Klaus Sundblom, Mikael Roms och Peter Söderlund. Bild: Lina Enlund

Gemenskapen kring den nya enhetliga skyltningen för Horsbäck affärsområde har tagit nästa steg: en satsning på evenemang. Därför kommer den på 90-talet så populära Horsbäcksdagen att återuppstå den 13 maj.

Horsbäcksområdet har vuxit med besked de senaste åren och varken företagen eller staden har haft koll på vilka företag som egentligen verkar på området.

I och med att man har förenhetligat skyltningen på området och tagit hjälp av den elektroniska tjänsten Place2Go.fi finns en sammanhållande kraft och en gemensam informationskanal.

– Det har upplevts som ett problem när man har information som borde gå ut till alla på området. Nu finns den kanalen, säger Klaus Sundblom som driver företaget Hydroforest.

– Och Place2Go finns tillgängligt för hela staden och inom kort även för Hangö. Nu planerar vi planerar motsvarande projekt för Bäljars och Malmkulla i Karis, påpekar det nya bolagets grundare Mikael Roms som också driver MR Media tillsammans med Niklas Fjäder.

Nästa steg

Därför har man kunnat ta steget vidare. Bland annat Sundblom, Roms, Peter Söderlund på Max's Energy, Kim Ahtola på Contrak och Leif Sjölund på Truck Wash sitter i den styrgrupp som tagit initiativet till Horsbäcksdagen.

Det första evenemanget ordnas som en temadag kring bilar.

– Bilbranschen är starkt representerad i Horsbäck och passar därför perfekt som första tema. Ett tjugotal brummande amerikanare borde gå hem hos de flesta, säger Söderlund.

På plats kommer det också att finnas bland annat dragracingbilar och utryckningsfordon.

Ett tjugotal företag är med i evenemanget.

Aktiviteterna sker i huvudsak hos de enskilda företagen, var och en ordnar med andra ord sina egna jippon. De enskilda företagen kommer också att finnas representerade på en gemensam informations- och samlingsplats.

– Vi gör en stor grej av många små evenemang. Det är viktigt att utbudet är mångsidigt så att det lockar olika typer av besökare. Framför allt ska det vara lätt och roligt att komma hit, säger Söderlund.

Bra respons

Mottagandet bland de kontaktade företagen har varit positivt.

– Det är lite som om man väntat på något i den här stilen. Det upplevs som tacksamt att det är någon annan som tar ansvar för helheten, säger Roms.

Flera företag har tänkt om och styrt sina egna jippon till den här dagen och även sådana som inte annars har lördagsöppet kommer att ha dörrarna öppna dagen till ära.

Genom ett lyckat evenemang hoppas man kunna skapa samhörighet och kontinuitet i samarbetet.

Målet är att Horsbäckdagen ska ordnas en gång per år men det är inte uteslutet att den arrangeras både höst och vår i framtiden.

– Tillsammans är det möjligt, säger Söderlund.