En miljon för bättre vattendrag

Bild:

WWF bygger två fiskvägar vid dammar i Kyrkån i Sjundeå. Arbetet inleds i augusti och räcker en och en halv månad.

Redan i höst kan öringarna i Sjundeå å få nytta av nya fiskvägar vid Munks damm och Kvarndammen i Kyrkån. Projektet genomförs av WWF med understöd av NTM-centralen i Nyland.

– Två dammar hindrar att öringen stiger uppåt i ån. Norr om dammarna finns en genetiskt särpräglad öringsstam. Den är livskraftig nu, men på sikt försvagas öringsstammen om den inte får nytt genetiskt material, säger Elina Erkkilä vid WWF.

Redan i höst kan öringar som stiger uppåt i ån för att leka förhoppningsvis använda sig av de nya fiskvägarna. Men vägarna fungerar också åt andra hållet. Då öringsstammen växer vandrar en del av fiskarna till sjöar eller till och med ända till havet.

– De vandrande öringarna är mycket sällsynta, följande steg skulle vara att de är helt utrotningshotade.

NTM-centralen har planerat fiskvägarna en längre tid. Redan i fjol gjordes planerna för en stor fiskväg som en egen flodfåra vid Munksforsen och en mindre lite längre norrut. I samband med projektet genomförde markägarna längs ån ett rensningsprojekt med syfte att minska de årliga översvämningarna i området.

– Rensningen fungerade bättre än väntat. Det kom mycket vatten i höstas men det blev inga översvämningar. Vi var positivt överraskade över hur bra åarna drog, säger Christer Smeds som hållit i trådarna för rensningsprojektet.

NTM-centralen har också beviljat stöd för fiskvägar i Svartån vid Billnäs och Åminnefors. Fiskvägarna byggs av Raseborgs stad.

Mer stöd än tidigare

Totalt beviljade NTM-centralen i Nyland lite över en miljon euro till trettio projekt i Nyland. Summan var ovanligt stor i år, nästan dubbelt upp mot tidigare år. Också mängden ansökningar var större än tidigare. Behovsprövade statsunderstöd beviljades bland annat till olika slags restaureringsplaner och -utredningar för vattensystem, vårdfiske, bygge av fiskvägar, minskning av närings- och partikelbelastningen och restaurering av en åsträcka.

I Västnyland finns många vattendrag där man genomför andra vattenvårdande projekt än fiskvägar. NTM-centralen stöder vårdfiske i Kirmusjärvi, Hormajärvi och Ruutinlampi i Lojo, planeringen av ett projekt för att iståndsätta dammen vid Sågarån i Sjundeå och vårdprojekt i Högbensjön i Ingå och Raseborg.

NTM-centralen har också beviljat understöd till flera vattendragsprojekt i Kyrkslätt. Kylmälä fiskela får bidrag för notfiske av skräpfisk i Hepari och Petäjärvi, andelslaget Pohjois-Kirkkonummen yhteisen vesialueen osakaskunta får bidrag för att röja Perälänjärvi, vattenskyddsföreningen Kirves får bidrag för vårdfiske av sjöarna i Veikkola och Ängsviksträsks vårdförening för bidrag för vårdfiske i Ängsviksträsket. Också Kyrkslätts kommun beviljas bidrag av NTM-centralen för en plan att iståndsätta Djupström, där en av kommunens populäraste allmänna badstränder finns.