En kvällsbuss är bara början – mera satsningar behövs

Hjälper inte. Tom Dahlin skulle gärna använda sig mer av kollektivtrafik men den kvällslinje som kommunen nu fattat beslut om hjälper inte honom eftersom den avgår lite för tidigt från Helsingfors. Bild: Mira Strandberg

En extra kvällsbuss till Ingå är bara början till lösningen på Ingås kollektivtrafik. Helheten är komplex och hotbilderna många.

Ingå kommun betalar för en förlängning av en kvällstur på busslinjen Helsingfors-Kyrkslätt så att den åker ända till Ingå. Det beslutade kommunstyrelsen i måndags. Dessutom kommer kommunen att utreda möjligheten att börja använda anropstaxi från Kyrkslätts tågstation så att den kunde startas senast vid årsskiftet på rutter där kollektivtrafiken behöver kompletteras.

– Anropstrafiken skulle fungera som matartrafik till någon station, främst Kyrkslätt. Alternativet ser ut att vara det mest fördelaktiga sättet för oss att ordna med bättre kollektivtrafik, säger kommundirektör Jarl Boström.

De praktiska arrangemangen kring anropstrafiken är oklara, eftersom utredningsarbetet börjar nu. En möjlighet är att anropstrafiken följer en viss tidtabell, en annan är att man anmäler sitt behov via en app. Eftersom rutten körs med personbilar är det en flexibel lösningsmodell.

– Jag tror på det här. Jag hoppas att det inte kommer något i vägen för vi är i en besvärlig situation, säger Boström.

Kvällsbussen för tidig

Tom Dahlin från Täkter hade hoppats på kvällsbussen eftersom han regelbundet behöver transport hem från Helsingfors under sen kväll. Dessvärre hjälper inte heller den här turen honom, eftersom den startar kring en halv timme för tidigt från Helsingfors.

– Jag skulle gärna använda mera kollektivtrafik men man kommer inte tillbaka till Ingå på kvällen. Om jag någon gång åker hemåt kollektivt måste jag åka via Lojo till Virkby och be min fru komma efter mig, säger han.

– Jag tycker att det skulle vara bra med en tur ännu senare. Om man tänker på folk som åker in på teater eller opera och kanske vill ta en bit mat efteråt så kan klockan tio vara för tidigt.

Anropstrafiken låter för honom som ett bra alternativ.

– Det skulle kanske vara en bra idé, åtminstone låter det bra.

Västmetron är ett orosmoln

Också Henrik Wickström (SFP), förtroendevald och en som lobbat hårt för bättre kollektivtrafik i Ingå, gillar idén med anropstrafik men poängterar att Ingå står inför stora utmaningar.

– Läget inom kollektivtrafiken är jättedåligt för regionen. Ingå faller mellan två stolar och blir i en ofördelaktig mellanhand mellan HRT:s område och kommunerna längre västerut. U-linjerna är också en stor fråga för oss, säger han.

U-linjerna är busslinjer som korsar gränsen till Helsingforsregionens trafiks (HRT) område, alltså alla busslinjer som kör från Ingå eller längre västerifrån mot huvudstadsregionen. Vid årsskiftet blir även Sjundeå medlem i HRT.

Som situationen är nu kan man inom HRT:s område använda U-linjerna med HRT:s biljetter, alltså även resekort som laddats med en period. HRT har ändå uttryckt planer på att slopa det arrangemanget, vilket skulle betyda att man bara kan använda U-linjernas egna biljetter. Stiger man alltså på inom HRT:s område måste man köpa en separat biljett i stället för att använda sitt HRT-resekort.

En annan fråga är hur långt in mot Helsingfors U-linjerna i framtiden får köra – ett alternativ är nämligen att U-linjerna skulle fungera som matarlinjer till västmetron.

– Vi vet inte alls vad västmetron och U-linjerna för med sig för vår kollektivtrafik, det är många öppna frågor. Vi jobbar för att U-linjerna skulle få åka ända in till stan, säger Boström.

HRT prioriterar metron

U-linjerna är ett knepigt kapitel för trafikpusslet i Västnyland. HRT hade planerat att sluta tillåta användningen av HRT:s biljetter på U-linjerna då metron startar. Men Sjundeås HRT-medlemskap får bolaget att tänka om.

– Vi ingår avtal med andra bussbolag bara i sådana fall där personer som bor i våra medlemskommuner behöver tjänster som det inte är vettigt för oss att ordna själva. Ett sådant område är Veikkola i Kyrkslätt, ett annat Box i Sjundeå, säger Tero Anttila, som är direktör för HRT:s avdelning för kollektivtrafikplanering.

– Vi hade tänkt slopa avtalet med U-linjerna västerut då metron kör i gång, men nu då Sjundeå blir HRT-medlem kommer vi att överväga situationen på nytt. Det kan hända att det finns passagerarpotential i till exempel Pickala, och då kan det löna sig för oss att anlita U-linjer i stället för att ordna egen trafik. Men vi har inte bråttom med beslutet.

HRT har också erbjudit bussbolag långa kontrakt för U-linjer fram till Mattby.

– När metron är färdig vill vi inte ha en situation där folk som bor i till exempel Esbo använder U-linjer i stället för metron. Vi vill inte vara elaka, men enligt våra stadgar och lagstiftningen är vi ansvariga för att ordna service för de som bor i våra medlemskommuner. Nu är det kommuner utanför vårt område som ropar högst efter service, säger han

Tom Dahlin hoppas att U-linjerna kunde få fortsätta.

– Så som de fungerat nu har det varit jättefint och smidigt. De snabbaste turerna åker in till Helsingfors på under en timme. Det blir knappast snabbare med metro, säger han.

Han tror ändå att kollektivtrafiken i Ingå kommer att hitta nya former som fungerar för både kommunen och användare.

– Vi har aktiva politiker i Ingå nu som driver den här frågan så jag tror nog att det löser sig.

Nej till tåget

Ingås beslut att köpa en busslinje och utreda anropstrafiken innebär samtidigt att kommunen inte går in för att återuppliva Ingå station och satsa på tågtrafiken. Detta fick Soile Gustafsson (SDP) att lämna in avvikande åsikt till beslutet, eftersom hon också ville se att tågalternativet blir verklighet.

Alternativet att haka på de extra tågturer som Raseborg och Sjundeå har fattat beslut om skulle vara dyrt för Ingå. Kostnaderna beräknas till 119 000 euro per år, delvis på grund av att kommunen skulle vara tvungen att betala 23 000 euro för upprätthållandet av Ingå station, som VR har lagt ner.

Hur trafikknuten i Ingå än löses är en sak klar, anser Henrik Wickström:

– Vi kommer att vara tvungna att betala mera för kollektivtrafik än vi gjort hittills. Några förtroendevalda i regionen har pratat om att vi borde föra den här frågan till diskussion på riksnivå, eftersom de beslut som skadar regionen har fattats av staten.

Mer läsning