En hörnsten försvinner

Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Den morgonutdelade dagstidningen har varit en hörnsten i det finländska informationssamhället. Men nu försvinner morgonutdelningen från stora delar av Nyland.

Posten som sköter utdelningen sade upp avtalen i somras, och i slutet av förra veckan stod det klart att morgonutdelningen fortsätter som vanligt i huvudstadsregionen och i enskilda kommuncentra, men upphör i västra, östra och norra delarna av Nyland. Försämringen drabbar omkring 5 400 av KSF Medias prenumeranter.

Det är den största kunden, Sanoma som ger ut Helsingin Sanomat, som långt har dikterat villkoren. Där Sanoma har många prenumeranter fortsätter morgonutdelningen, men där prenumeranterna är få försvinner den.

Förändringen drabbar framför allt den svenska befolkningen. Också de ekonomiska konsekvenserna slår ojämnt.

Posten kan tänka sig att fortsätta med morgonutdelningen i de områden som nu blir utan, men till ett pris som hade lett till en fördubbling av prenumerationspriset. Postens kunder, tidningsföretagen, bemöts alltså inte på samma sätt.

Riksdagsledamoten Thomas Blomqvist, SFP, som bor i Tenala och blir utan sin morgontidning, säger att Posten inte har någon lagstadgad skyldighet att dela ut morgontidningar, och att riksdagen därför inte kan ingripa.

Det har han rätt i, Posten säljer tjänster på kommersiella villkor. Men är det rimligt att den största kunden dikterar villkoren för en tjänst som också har andra användare?

Regeringen Sipilä fortsätter att öppna service som tidigare har varit samhällets åtagande för privata initiativ. I den nya postlagen som nu är på remiss föreslås att Posten inte längre behöver distribuera brevpost fem dagar i veckan, det räcker med tre.

Minister Anne Berner, C, sade ändå på måndagen att brevdistributionen i postens regi fortsätter i femdagarsrytm på glesbygden där det inte finns alternativa distributionskanaler.

Anne Berner vill att postlagen och den planerade transportbalken ska göra det möjligt att kombinera postutdelning med kommersiell distributionsservice. Posten kunde gärna ta fasta på den här idén och hålla kvar morgonutdelningen men slå ihop den med brevdistributionen.

John-Erik Jansén Ledarskribent

Mer läsning