En hobby åt varje barn

Samlingspartiet vill att Raseborg utreder hur man skulle kunna garantera att varje barn och ungdom har möjlighet att utöva åtminstone en hobby. Bild: Arkiv/Niklas Tallqvist

Samlingspartiet i Raseborg föreslår att Raseborg erbjuder sina idrottsanläggningar gratis till barn under 18 år i olika föreningar och organisationer.

I en motion som lämnades in under fullmäktigemötet i måndags kallar man detta för hobbygaranti.

I skrivelsen sägs att kostnaderna är den största enskilda orsaken till att barn inte börjar idka en fritidsaktivitet.

Med motionen vill man också att Raseborg utreder hur man skulle kunna garantera att varje barn och ungdom har möjlighet att utöva åtminstone en hobby.

– Enligt tjänstemännen varierar kutymen för användningen av stadens anläggningar. Vissa betalar, andra bidrar med talkojobb och en del betalar inte alls. Gratis användning skulle möjligen göra detta klarare.

– Det väsentliga är ändå att man utreder hur varje barn skulle kunna få en hobby. Lågtröskelverksamhet billigt som motverkar utanförskap och ojämlikhet i ett tidigt skede, säger Miikka Soivio.