En fullständig vårdskandal

Då man hörde stadsdirektörens tal om vårdens tillstånd var det något av det klenaste man kan tänka sig.