"En bro över Slussen jagar bort uttrarna" – miljöfolket oroar sig för konsekvenser av nya Marsuddenplanen

Omstridd. Slussen vid Pickala å byggdes ursprungligen för industrins behov. Numera är den ett stridsäpple på orten eftersom miljövänner vill att den ska avlägsnas. Bild: VN-arkiv/Olle Hakala

En bro över Pickala å strax norr om Slussen är ett hot mot den unika åmiljön anser miljövänner medan förespråkare hänvisar till bättre trafiksäkerhet.

– Uttrarna försvinner. Det säger Eljas Rahikainen vid invånarmötet om planutkastet till Pickala-Marsuddens delgeneralplan då det blir tal om att bygga en bro över Pickala å.Planläggarna föreslår en br...