En bro mellan generationer

Rätt känsla. Carmen Tomas vill skapa rätt stämning och vackra och tankeväckande bilder. Intresserade kan låta fota sina barn, får köpa bilderna och ha en chans att komma med i boken. Bild: Christoffer Holm

I vår ska intervjuer med krigsbarn och moderna fotografier av barn utklädda till lottor och flygare bli en bok. Projektet Pienten sankareiden aikamatka vill bygga broar.

– Krig är en svår sak. Man vet inte vad man kan berätta och hur man ska berätta. Men att berätta om erfarenheterna är viktigt.

Så öppnar fotografen Carmen Tomas från Kyrkslätt upp det projekt som nästa vår ska bli en bok och en utställning kopplat till Finlands 100-årsjubileum. Projektet berättar om Finland under andra världskriget, krigsbarn, frivilliga lottor, och förhoppningsvis även om dagens krigsbarn, barn som flyr från krigshärdar till Finland.

– Vi vill förena generationer och kulturer, få de äldre att berätta om sina erfarenheter och lära barnen om vår historia på ett aktivt sätt. Det handlar om hur man klarar sig genom svåra tider, säger Tomas.

Många trådar

Sällan kombinerar ett konstprojekt så många faktorer som projektet Pienten sankareiden aikamatka, de små hjältarnas tidsresa. Upplevelser av att vara barn i krigstid ska komma fram genom intervjuer och berättelser. Upplevelserna illustreras genom bilder av barn i krigstida kläder, i uppgifter som lottor, piloter, sjukvårdare och flygspanare, eller som evakuerade undan kriget.

– Idén har vuxit fram efterhand. Min man är intresserad av krigshistoria och hans släkt är från Karelen. Jag har dessutom fascinerat mig för lottornas uppdrag under krigen, säger Tomas.

I bakgrunden ligger också ett intresse för gamla kläder och att klä ut sig. Det hade Carmen Tomas redan som barn och har därefter förverkligat i arbetslivet.

– Jag vill utveckla barnfotografering. Man behöver inte sitta stel på en stol. Man kan klä ut sig och lära sig något på köpet.

Autentisk känsla

Nu står Tomas i spetsen för ett av projekten inom jubileet Finland 100. Jubileets tema "Tillsammans" genomsyrar även Tomas projekt. Just nu samarbetar hon med olika krigshistoriska museer för att fota barn i realistiska miljöer. Under veckoslutet har museet Kanonerna vid Torp i Ingå stått på programmet.

– Här kan jag fotografera pojkar som piloter och flickor som flygledare och sjukvårdare, säger Tomas.

Med sig har hon tidstypiska kläder för lottor, piloter och krigsbarn samt krigstida rekvisita. Fotograferingarna fortsätter under hösten och Tomas hoppas bland annat ta bilder av barn som flygspanare i det gamla vattentornet i Ekenäs. Därtill fotar hon i den egna studion i Kyrkslätt och på museer runtom i Finland.

– Till boken hoppas jag på runt 100 bilder. De ska vara vackra och varierande.

Historia för barnen

Men projektet slutar inte där. Tomas planerar också en utställning med fotografier av barn som kända kulturpersonligheter ur Finlands historia. Den färdigställs i vår då boken publicerats.

– Även den har väckt intresse hos många föräldrar. Barn som kommit in för 1-årsfotografering har blivit fotade även för den då jag berättat om projektet, säger Tomas.

Att delta i programmet för Finlands 100-årsjubileum ansökte Carmen Tomas om och kom med i redan i höstas. Projektet innebär mycket arbete. Till sin hjälp har Tomas bland annat en psykolog.

– Boken omfattar verkliga historier men blir ändå skönlitterär. Det ger utrymme för att göra den barnvänlig. Då den är klar vill vi föra ut den till ålderdomshem, daghem, skolor och flyktingförläggningar.

Även för dagens krigsbarn

Thomas vill att boken ska bli något som föräldrar liksom far- och morföräldrar läser för barnen.

– Den ska skapa kontakt mellan människor och motarbeta ensamhet hos äldre. Även det är ett viktigt mål.

Spridningen avgörs av de stöd boken får, något liknande verk finns inte i Finland. Till en början ges den ut enbart på finska men Tomas utesluter varken engelska eller svenska.

– Via Röda Korset hoppas vi också fotografera barn som flytt till Finland. De är dagens krigsbarn och har upplevt samma sak som finländska barn gjorde för sjuttio år sedan.

Då boken är klar kan den därför också läsas för dem och lära dem om Finland och dess historia. Alla strävanden inom projektet samlas under temat tillsammans.