En blick in i bylivet

På lördagen kommer Pojo dagen att ordnas för den fjärde gången. Idén med dagen är att alla föreningar och företag i Pojo kyrkby samlas och ordnar ett evenemang för hela familjen. Pojo dagen ordnas i samband med Öppna byar-evenemanget, vilket är riksomfattande.

– Idén till att ordna Pojo dagen startade från när Öppna byar blev ett riksomfattande evenemang. Jag frågade vår byaförening om inte vi kunde delta i det och då kom vi fram till att vi ska ordna ett litet torgevenemang. Sen dess har Pojodagen bara blivit större varje år, berättar Marianne Liitelä som är ordförande för Pojo kyrkoby byförening och även organisationssekreterare för Finlands Byar.

Öppna byar är produkten av ett samarbete mellan byarna, landskapen och organisationen Byaverksamhet i Finland. Syftet med evenemanget är att visa hurudant livet är i byar runt omkring i Finland och ge en positiv bild av hur det är att besöka och bo i byar.

– Vi vill visa att det finns levande byar och att de inte alls är tysta och döda. Öppna byar bjuder in utomstående så att de ska se vad allt byar har att erbjuda. Jag önskar att de som inte själva bor i byar skulle se att de är värda att åtminstone besöka. Det finns så mycket fina platser i Finland, säger Liitelä.

Program för hela familjen

Under Pojodagen kommer det att finnas mycket att göra. Olika företag och föreningar ska ha workshoppar och aktivitetspunkter i parken. I år finns det exempelvis lamor och möjlighet att testa på golf. Det blir också traditionell torgförsäljning och på scenen uppträder olika artister.

– Vi försöker ordna program för alla i familjen. Målet är att människor ska trivas en längre stund i byn och inte bara komma och gå, säger Liitelä.

Pojodagen avrundas med ett afterparty på Gumnäs festplats på kvällen.

I år kommer man också att kunna vara med och göra en så kallad kulturkarta. Människor får själva komma och berätta historier och minnen som på något sätt har ett samband med något ställe i Pojo. Kartan är en del av ett större projekt, Cultural planning som Raseborgs stads kulturtjänster arbetar med, och den utgår ungefär från Pojo kommuns gamla gränser.

– Man kan berätta om sitt favoritställe och om man har något viktigt minne som är kopplat till det. Vi begränsar inte alls vad människor får komma och berätta, säger Sirpa Huusko som är kulturplanerare på stadsutvecklingsavdelningen i Raseborg.

Kartan kan användas för stadsplanering, men ska huvudsakligen användas för att skapa cykel- och promenadvägar med historier.

Glada ansikten

Joni Grundström äger Deli Tukku och är en av företagarna som deltar i Pojodagen i år. Det blir andra gången som han är med som företagare. Hans egna erfarenheter av dagen är enbart positiva.

– När jag var med som företagare för första gången i fjol så följde jag med människorna. Jag märkte att alla gick omkring med ett leende på läpparna. Det brukar vara väldigt bra stämning på sådana här evenemang och ingen brukar ha bråttom någonstans, berättar Grundström.

Martina Wiman äger blomcentret Scilla i Pojo kyrkby och har deltagit i Pojodagen alla år som den har ordnats. Hon tycker också att stämningen på evenemanget har varit bra de tidigare åren.

– När vädret har varit fint så har det varit mycket folk och alla har varit glada och haft det trevligt, säger hon.

Både Wiman och Grundström medger att det ibland kan vara svårt att vara företagare i en liten by. Grundström tycker ändå att det är trevligt eftersom alla känner varandra och Wiman berättar att samhörigheten bland företagarna i byn är väldigt bra.

– Jag tycker att det är roligt att driva ett företag här eftersom människorna känner varandra. När vi öppnar dörrarna på morgonen så kommer pensionärer förbi bara för att säga hej och önska en trevlig dag. I små byar blir samhället ofta som en familj, säger Grundström.