En åsikt kan vara dålig

Det håller på att bli omöjligt även för en kritisk konsument att kunna skilja mellan riktiga, trovärdiga nyheter och pseudonyheter i medieflödet.

En kontradiktion i vår tid är att även om den vetenskapliga kunskapen kumuleras fortare än någonsin, har det blivit allt populärare att strunta i den. Vissa tycks också stoltsera med det. Fenomenet syns på många sätt. Expertis har i allmänhet genomgått en massiv inflation från att ha baserats på ordentliga, oftast vetenskapliga, meriter till ett ord som vem som helst får använda för att skapa trovärdighet. Det finns numera till och med en möjlighet i Finland att bli professor utan akademiska meriter om man har varit duktig i affärslivet. En stor del av yrken inom hälsovårdsbranschen kräver ingen legitimering. Vem som helst kan hitta på en terapiform och ta betalt för behandlingar.

Rörelsen mot vaccinationer växer hela tiden även i Finland och det finns tydliga tecken på att sjukdomar som för länge sedan besegrades med hjälp av vaccinationer håller på att komma tillbaka. Motiveringarna bygger inte på forskningsresultat som den överväldigande majoriteten av forskarna skulle ha godkänt.

En viktig sak som ligger bakom tanken att allas åsikter är lika bra och att ingen ska därför tro att den vet bättre, är en feltolkning av de demokratiska principerna om yttrandefrihet och jämlikhet. Visst har alla rätt att säga vad man tycker och visst ska allas åsikter tas i betraktande och behandlas jämlikt. Men nej, det finns ingen sådan demokratisk princip som säger att allas åsikter har lika bra kvalitet.

Tvärtom: att människor är olika kapabla att formulera åsikter i olika sakfrågor har alltid varit känt för demokratiteoretiker. Att de i en demokrati har en rätt att ha en åsikt ska inte blandas ihop med att den alltid borde betraktas som vettig. Det gör man ju inte heller i det vardagliga livet. Ska man skaffa en ny bil vill man ha en åsikt från den av ens bekanta som förstår sig bra på bilar.

Det är alldeles förståeligt att den egna tolkningen numera är höjd över allt annat. Tack vare informationssamhället kan var och en hitta en passlig informationskälla som bekräftar den egna tron. Dessutom möter man ju andra vid samma källa, som tycker på samma sätt. Det förstärker tron när man får bekräftelse från andra människor.

Det håller på att bli omöjligt även för en kritisk konsument att kunna skilja mellan riktiga, trovärdiga nyheter och pseudonyheter i medieflödet. De sociala medierna och internet är fulla med information som ser pålitlig ut men inte är det. Den här problematiken är i sig ingen nyhet. Därför är det så svårt att förstå varför regeringen så kraftigt kör ner den akademiska sektorn i Finland, som skulle kunna bekämpa dessa problem.

Regeringen har själv varit med om att skapa en negativ bild av den akademiska kunskapen och därmed förstås gett sig själv en politisk möjlighet till stora nedskärningar. Men det här naturligtvis bara min åsikt om vår nuvarande regering. Den kan var fel men själv är jag övertygad.

Lauri Rapeli Forskningschef vid Åbo Akademi