En andra coronavåg kommer inte nödvändigtvis – hänger på myndigheterna och finländarnas beteende

Det är viktigt att folk fortsätter att tvätta händerna, hålla säkerhetsavstånd, nysa i armvecket och låta testa sig om man har symtom, påminner myndigheterna. Bild: Jeanette Östman/SPT

Vården förbereder sig på en eventuell andra coronavåg, men om testkapaciteten räcker till och finländarna håller fast vid hygienrekommendationerna behöver en sådan inte uppstå alls.

Antalet fall av coronasmitta i Finland har minskat i över en månad. Endast ett fåtal nya fall har konstaterats, och största delen av dem är koncentrerade till Nyland. Det finns ändå risk för en så kallad andra våg av coronaepidemin. Till exempel i Kinas huvudstad Peking konstaterades plötsligt många nya coronafall i början av juni, efter ett uppehåll på två månader.

Tuomas Aivelo, forskare vid Helsingfors universitet, menar att det alltid finns en risk att en andra våg uppstår. Men den kan också utebli helt.

– En andra coronavåg måste inte komma över huvud taget. Två saker är avgörande: hur många som blir smittade och hur bra testningen fungerar. Det gäller att snabbt få tag i smittkedjorna. Gör man det kommer inte en andra våg, säger han.

En andra coronavåg kan undvikas, säger forskare Tuomas Aivelo vid Helsingfors universitet. Bild: Christa Lundström

– Om en andra våg kommer eller inte hänger med andra ord på hur bra hälsomyndigheterna fungerar. Men också vi vanliga människor kan påverka situationen genom vårt beteende.

Regionala strategier

Aivelo förespråkar att folk nu på ett privat plan överväger vilka risker man är beredd att ta, och efterlyser också regionala strategier.

– Om man till exempel åker till Stockholm där det är högre smittorisk ska man inte träffa sin åttioåriga mormor efteråt, säger han.

– Men regionala strategier vore bra. Det är bara i vissa områden som det finns mycket smitta, så det måste inte fungera på samma sätt i alla kommuner. Man behöver inte avgränsa Kajanaland om det finns smitta i Helsingfors.

Om en andra våg kommer eller inte hänger med andra ord på hur bra hälsomyndigheterna fungerar.

Aivelo påpekar att det finns goda förutsättningar för att hålla antalet smittade på en låg nivå under sommaren då folk kan vara utomhus.

– Det blir svårare på hösten när folk återvänder till vardagen och spenderar mycket tid inomhus. Då skulle det vara viktigt att testkapaciteten är tillräckligt stor, också för att olika influensor och förkylningar som då är i säsong har samma symtom som covid-19, säger han.

Vården förbereder sig

Laura Nikunen, regionförvaltningsöverläkare vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland, säger att det är omöjligt att säga om det kommer att komma en andra coronavåg eller inte. Det finns ändå faktorer som kan påverka hur situationen utvecklas.

– Förstås kommer folks resande att påverka situationen. Men just nu är läget bra i Finland, folk har följt begränsningarna väl, säger Nikunen.

– Vården i Finland förbereder sig på en andra våg, och vi är nu förberedda på ett helt annat sätt än innan coronaepidemin kom.

Förstås kommer folks resande att påverka situationen.

Skogsbrand i stället för våg

Taneli Puumalainen, enhetschef och överläkare på Institutet för hälsa och välfärd, är skeptisk till att tala om vågor i epidemin.

– En skogsbrand är en bättre liknelse. Vi har nu lyckats släcka nästan hela branden, men det finns fortfarande lite glöd och rök, och det finns risk för att det blossar upp någonstans igen. Målet med hybridstrategin är att hitta de ställen där det blossar upp och släcka dem, säger han.

Taneli Puumalainen, enhetschef och överläkare vid Institutet för hälsa och välfärd, påminner om vikten av att fortsättningsvis hålla fast vid hygienrekommendationerna. Bild: Christa Lundström

– Finland har ändå förberett sig väl på en så kallad andra våg. Vi har kapacitet att testa 13 000 personer per dag och om det behövs kan vi öka kapaciteten ännu mer. Vi blir knappast av med viruset på länge, men vi hoppas att det inte har så stor spridning.

Följ hygienrekommendationerna

För tillfället kommer det under tio nya bekräftade fall av coronavirusetper dag.

– Just nu är läget väldigt lugnt, särskilt om man jämför med april och maj, säger Puumalainen.

Medan Tuomas Aivelo poängterar myndigheternas handlingar, lägger Puumalainen ett större ansvar på finländarna när det gäller en eventuell andra coronavåg.

– Finlands restriktiva åtgärder har fungerat riktigt bra. Nu beror det på hur folk beter sig på hösten, om folk fortsätter att tvätta händerna, hålla säkerhetsavstånd, nysa i armvecket och låta testa sig om man har symtom.

Vården i Finland förbereder sig på en andra våg, och vi är nu förberedda på ett helt annat sätt än innan coronaepidemin kom.

Mer läsning