Emilie Jänti blir ordförande för FSS

Under det senaste veckoslutet hade Finlands svenska skolungdomsförbund (FSS) sitt årsmöte i Hangö. Emilie Jäntti, från Raseborg, valdes till ny ordförande.

I ett pressmeddelande konstateras att FSS också godkände nya stadgar på sitt årsmöte. Dessutom diskuterades förbundets politiska program och man fastställde även en verksamhetsplan.

I det politiska programmet lyfts det fram att FSS inte anser att läropliktsåldern ska höjas. Motiveringen löd:

"För att förebygga marginalisering ska skolan erbjuda heltäckande tjänster som motverkar de sociala, ekonomiska och hälsorelaterade problem som ofta ligger bakom avbrutna studier. Läroplikten ska även i fortsättningen gälla endast den grundläggande utbildningen."

Elevriksdagen valde även en ny förbundsledning på veckoslutet. Till förbundsordförande valdes Emilie Jäntti, 18 år, från Raseborg. Jäntti är andra årets studerande i Tölö gymnasium i Helsingfors.

– Att fokusera på läropliktsåldern är bort från de lösningar vi verkligen behöver för att motverka marginaliseringen. En välmående studerande vill studera på andra stadiet. Detta uppnår vi genom att stöda studerandes psykiska hälsa, motarbeta drogmissbruk och trygga studerandes utkomst, säger hon i pressmeddelandet.

Till förbundets första vice förbundsordförande valdes Alexandra Wegelius (18 år, Närpes) och till andra vice förbundsordförande omvaldes Dan Cederlöf (17 år, Helsingfors). Som styrelsemedlemmar fungerar Elvira Backlund (20 år, Helsingfors), Vivian Ljungqvist (15 år, Helsingfors), Samuel Skrifvars (19 år, Jakobstad), Oskar Storbacka (16 år, Jakobstad) och Alvar Winquist (18 år, Kyrkslätt).

Mer läsning