Elisabeth Ehrstedt blir svensk undervisningschef i Raseborg

Katarinaskolans rektor Elisabeth Ehrstedt har valts till undervisningschef för den svenskspråkiga utbildningen i Raseborg. Bild: VN-arkiv/Kevin Stewart

Katarinaskolans rektor Elisabeth Ehrstedt blir undervisningschef för den svenskspråkiga utbildningen i Raseborg.

Bildningsnämnden i Raseborg valde i går kväll (17.4) Elisabeth Ehrstedt till undervisningschef för den svenskspråkiga utbildningen i staden.

Ehrstedt är för närvarande rektor för lågstadieskolan Katarinaskolan i Karis.

Jobbet som svensk undervisningschef lockade sju kvinnor och tre män. Utöver av Ehrstedt söktes jobbet även av Mia Haglund, Raseborg, Katri Konttinen, Lojo, Eva-Maria Lindström, Raseborg, Kim Lück, Lojo, Martin Nybom, Raseborg, Maria Riska, Esbo, Anders Starck, Kyrkslätt, Moa Thors, Raseborg, samt Cindy Åkerlund, Stockholm.

Tjänsten som undervisningschef för den svenskspråkiga utbildningen i Raseborg är en nygammal tjänst. Den lämnades obesatt eftersom staden ämnade omorganisera bildningssektorns administration då man planerade stänga flera skolor. Efter att stadsfullmäktige hösten 2017 beslöt att inte stänga några skolor blev det åter aktuellt med en svensk undervisningschef.

Jobbet har under det gångna året skötts av den finska undervisningschefen Jukka Hautaviita sedan Tina Nordman, som vikarierade tjänstlediga Maj-Len Engelholm, slutade. Nordman blev undervisningschef i Grankulla och Engelholm undervisningsråd vid Utbildningsstyrelsen.

Raseborg behöver också en ny bildningsdirektör eftersom Robert Nyman valts till ny kommundirektör i Ingå.

Mer läsning