Elektrifieringen av Hangö-Hyvinge lyfts upp igen

Järnvägstransporterna till Hangö skulle ha mycket att vinna på en elektrifiering av banan. Bild: Arkiv

SDP:s Feldt-Ranta och Räsänen föreslår anslag till elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan.

SDP:s riksdagsledamöter Maarit Feldt-Ranta från Raseborg och Joona Räsänen från Lojo föreslår anslag för elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan i statens budget för år 2017. De lämnade en budgetmotion till riksdagen för behandling, där de föreslår 10 miljoner euro för elektrifieringsprojektet.

– Nyttan av Hangö-Hyvinge banans elektrifiering kommer att vara flera gånger större än dess kostnader. Betydelsen av banans elektrifiering för sysselsättning och ekonomisk tillväxt i Västnyland kommer att vara märkbar. Banans elektrifiering skulle minska på företagens logistikkostnader och förbättra företagens konkurrensförmåga, konstaterar Feldt-Ranta och Räsänen.

I budgeten för år 2014 och 2015 beviljades anslag för förberedandet av banans elektrifiering. Således kunde man nu sätta i gång det egentliga elektrifieringsarbetet snabbt och behändigt. Kommunikationsministeriet har uppskattat att projektet ska pågå i tre år.

Artikeln är uppdaterad.