Eldsvåda på fraktfartyg söder om Jussarö – lasten var brandfarlig

Gränsbevakningsväsendet rapporterar om en brand på ett fraktfartyg. Bild: KSF Media-arkiv/Kristoffer Åberg

En brand bröt ut i maskinrummet på ett fraktfartyg söder om Jussarö under natten mellan lördag och söndag.

På söndagsmorgonen skriver Gränsbevakningsväsendet på Twitter att det har varit ett nödläge på Finska viken. Det har börjat brinna i maskinrummet på ett 240 meter långt fraktfartyg under natten mellan...