Eldig diskussion om markköp i Sjundeå: "Det här är korruption"

Det hettade till i slutet av fullmäktigemötet i Sjundeå i går kväll. Frågan om kommunens markköp i Sunnanvik väckte kritik och anklagelser om korruption och favorisering av markägare.

– Det verkar som om målet helgar medlen för tjänstemännen och antagligen största delen av fullmäktige. Området i Sunnanvik anses så viktigt att man anser att man kan fungera i en gråzon. Om vi godkänn...