Ekologiska grönsaker från Vindåker säljer bra

Välmående. Efter tio år som företagare tycker Mats Nyman att han nu fått verksamheten i balans. Odlingsytan har blivit mindre, men produkterna är bättre för att marken han odlar på är i bättre skick. Bild: Sanne Wikström

Majs och bönor växer tillsammans i femton centimeter tjock fårull, medan en klättrande squashsort tar stöd mot stängslet runt odlingen. Pumpor, tomater, lök, örter och andra grönsaker växer på sina givna platser, purjon håller morotens skadegörare borta och vice versa. Trädgårdsmästare Mats Nyman berättar ivrigt om de olika sorterna och odlingsmetoderna, samtidigt som han talar om återanvändning av material, näringsämnenas kretslopp och varför han odlar utan nationella odlarstöd.

På Vindåker i Tenala odlar Mats Nyman ekologiska grönsaker sedan 10 år tillbaka. Hans varor går till i huvudsak till restauranger och butiker i Raseborg. Hans produkter är också kända från olika mässo...