Ekenäs Filmfest fick stadens kulturpris

Årets kulturpristagare. Ekenäs Filmfest har en aktiv styrelse som arbetar i nära samarbete med Bio Forum och övriga arbetsgrupper. Från vänster Ylva Rancken-Lutz, Agneta Ekbom, Katarina Wikström och Tor-Erik Söderholm. Bild: Eva Hagman

I tio år har frivilliga arbetat hårt för att erbjuda raseborgarna och andra intresserade högklassiga filmupplevelser. Det har inte glömts bort. Ekenäs filmfest får Raseborg stads kulturpris 2016.

– Det är glädjande att vi får pris, säger ordförande Tor-Erik Söderholm från Ekenäs Filmfest.

För tio år sedan var han med och initierade Ekenäs Filmfest som får Raseborg stads kulturpris 2016. Allting startade utifrån en filmklubb som teatergruppen Pilsnerpojkarna basade för. Där hade medlemmarna lagt märke till att det fanns en tydlig lucka när det gällde tillgången till nordisk film i regionen. I samarbete med Esa Salonen på Bio Forum ordnades den första filmfesten som föll väl ut på alla sätt. På den vägen är man och samarbetet har fortsatt.

Sakta men säkert har filmfesten vuxit i styrka och omfång. Årets filmfest som hölls i januari var ännu mer mångfacetterad än tidigare. Ett fokusområde är i dag filmkurserna som ordnas med tanke på de unga i staden och som i hög grad organiseras av föreningens kassör Katarina Wikström.

– De har visat sig vara en växande succé, säger Tor-Erik Söderholm.

Större område på gång

Kulturnämnden i Raseborg delar årligen ut ett pris på 2000 euro åt en person, förening eller organisation som man ansett främja stadens kulturbild och begreppet kulturstad. Urvalet baserar sig på allmänhetens förslag. I år fick man ta emot sammanlagt elva förslag.

I motiveringen lyftes det högklassiga programinnehållet fram, men också vikten av evenemangets avslappande atmosfär betonades. Eftersom många föreställningar är gratis kan alla stadsbor, oberoende av inkomster, ges en jämbördig möjlighet att delta i kulturupplevelser.

I nämndens motivering lyfts också skolföreställningarna och filmkurserna fram. Nämnden betonar vikten av att lokala filmskapare ges möjlighet att visa sina filmer parallellt med de större nordiska filmerna.

– Det är en linje vi kommer att fortsätta med. I år gjorde vi dessutom ett första försök att ha andra filmer än enbart nordiska på programmet, till exempel estniska. Det är också något vi eventuellt kommer att utveckla, säger Söderholm.

Under de senaste åren har man kunnat märka en försiktig tillströmning av publik även från Åbo och Helsingfors.

– Det skulle vara roligt att utveckla den sidan. Kanske med någon bättre systematik i form av till exempel kulturbussar. Överlag skulle vi önska få ökad synlighet i hela västra Nyland, säger filmfestens ordförande.

Kärlek och omtanke

En filmfest av den här kalibern kräver sina resurser och skulle inte kunna genomföras utan en rik flora av frivilliga arbetare som är beredda att satsa otaliga timmar av sin fritid på att förbereda evenemanget. Katarina Wikström uppskattar att hon under veckorna, ibland månaderna, före festivalen arbetar ungefär tio timmar ideellt med förberedelser och stipendieansökningar. Under själva filmfesten snurrar det på dygnet runt.

Hon befann sig i det hon kallar en baksmälla efter årets festival när budet om priset nådde henne.

– Jag hade lite övervägt att ta en paus på några år, men det här motiverar mig att fortsätta. Vår kärngrupp är ett otroligt "kiva" gäng. Det är mer än en förening. Här finns kärlek och omtanke, säger hon.

När en filmfest är över är det redan dags att börja tänka på nästa som är 2017 då Finlands hundraåriga självständighetsjubileum infaller.

– Det kommer att synas i programmet, säger Tor-Erik Söderholm.

I styrelsen för föreningen Ekenäs Filmfest sitter Tor-Erik Söderholm (ordförande), samt Katarina Wikström (kassör), Ulf Ljung (sekreterare), Tom Ljung, Esa Halonen, Agneta Ekbom och Ylva Rancken-Lutz.

Mer läsning