Ekenäs får gott betyg som studieort

Gillar sitt campus. Jack Räisänen och Annette Lindgren ser styrkor i småskaligheten i sin studiemiljö. Bild: Lina Enlund

Jack Räisänen trivs och vill fortsätta läsa i Finland. Annette Lindgren hoppas att Novias nedskärningar i Ekenäs inte leder till ytterligare stängning.

– Jag har lärt rätt mig mycket här, jag tycker att undervisningen är bra.

– Vi gör ganska ofta studiebesök till olika ställen. Nyligen bekantade oss med Vanda Energi.

Det säger Jack Räisänen som är utbytesstuderande på Novia i Ekenäs. Sedan hösten 2016 studerar han inom det engelskspråkiga programmet Sustainable Coastal Management, hållbar kustlandsförvaltning på svenska.

I USA studerar Jack Räisänen på St. Cloud State University som ligger i hans hemstat Minnesota. Där läser han "liberal arts", en tvärdisciplinär utbildning som är rätt vanlig i amerikanska universitet och som innehåller både humaniora och naturvetenskaper.

Räisänen säger att han i framtiden gärna jobbar med frågor som har att göra med klimatet och förändringarna i det.

– Studierna här är ett bra steg i den riktningen, säger han och berättar att han kommer att anhålla om att få fortsätta studera vid Novia.

Hur upplever du Ekenäs som studiestad?

– Ekenäs är en pittoresk liten stad och här finns stor potential för att man ska trivas och ha det roligt. Lite svårt kan det ändå vara att komma in i samhället.

Jack Räisänen har finska släktband och det är en bidragande orsak till att han sökt sig till Finland. Åren 2014–2015 studerade han på den kristliga folkhögskolan i Ranua i Lappland.

Finska kan han också och använder sig av språket ute i samhället.

Småskalighet även styrka

Annette Lindgren studerar informationsbehandling och inledde sina studier på Novia 2015. Samma år utexaminerades hon som medieassistent från Prakticum i Helsingfors.

– Det var lugnt och skönt att komma bort från storstaden, säger hon och berättar att hon uppskattar småskaligheten i campus i Ekenäs där det bland annat är lätt att komma i kontakt med studerande på andra linjer än ens egen.

Helheten omfattar i runda tal 500 studerande.

Annette Lindgren är med nöjd undervisningen, men samtidigt väldigt besviken på att den utbildning hon går på hör till dem som yrkeshögskolan beslutat lägga ner i Ekenäs.

– Vår klass är stor, vi är över 20 stycken. Linjen borde få finnas kvar, säger hon och förklarar att det handlar om en bransch som växer och inom vilken det behövs tillräckligt med utbildning också i södra Finland.

Nedskärning kan stärka hoten

Annette Lindgren som också är aktiv inom studentkåren säger att verksamheten i Ekenäs blir mer sårbar ju mindre den är. Funktionerna i Västnyland behöver allt stöd de kan få, konstaterar hon.

Vad önskar du dig från skolans sida?

– Bättre information. Informationen kommer inte alltid fram.

– Och att alla behandlas jämlikt. Att verksamheten är större i Vasa behöver inte betyda att vi är mindre värda här i Ekenäs.